SAJTÓ

Vissza

Centrumból Fórumba


Nem vállalta a felkínált vezetői tisztséget az állami sportirányításban Gyenesei István, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, így csak tanácsadói szerepet tölt be a Belügyminisztériumban. Az előző választásokon a Centrumba vitte be az általa vezetett Harmadik Oldal Magyarországért Egyesületet, 2006-ban viszont az MDF-et kívánja erősíteni.

Somogy ura. Mivel érdemelte ki a titulust?

Most hallom először. Inkább vagyok mindenki szolgája.

Azt csak hallotta, hogy Jockey Ewing után Gyenesei Jockeynak nevezik?

Évekkel ezelőtt olvastam a Kacsa magazinban. Aki ezt mondta rólam, háromszor kért bocsánatot, és azóta is jó barátom.

Mégiscsak elterjedt, hogy Gyenesei Istvánnak nagy hatalma van.

Nem vagyok uralkodó típus, a legegyszerűbb emberrel is megtalálom a hangot.

Ez az oka, hogy már hajnalban sorban állnak az ajtaja előtt?

Minden héten van fogadónapom, aminek csak a vége ismert, általában reggel kilencig tart. Aki elsőként jelentkezik be, és kér negyedórát, az háromnegyed kilencre jöhet. Aki őt követően mondjuk fél órát kér, negyed kilencre kap időpontot. Ez így megy visszafelé.

Kik jönnek, és mit akarnak?

Intézményvezetők, polgármesterek, vállalkozók, civil szervezetek vezetői és egyszerű emberek. A civilek támogatást kérnek, a vállalkozók tanácsot, hova érdemes pályázni, a magánszemélyek munkahelyet keresnek.

Azt mondják, a megyei önkormányzatoknak ma már nincs hatalmuk. Somogyban ez másképpen van?

Itt valóban több a feladata a megyei önkormányzat elnökének, mint máshol. Nagyon sok önként vállalt feladatunk van, olyanok, amelyekre a törvény nem kötelez minket.

De munkahelyet tud-e adni az embereknek?

Amikor megyei tanácselnök voltam, minden második ember lakáskéréssel jött hozzám. Volt saját keretem, s ha indokolt volt, ebből tudtam adni. Most a munkahelykeresőket, ha felelősséget tudok értük vállalni, ajánlólevéllel vagy támogató telefonhívással segítem.

Ugyanezt teszi, ha pályázni akaró vállalkozók kérik?

A megyei önkormányzatnak nincs jogosítványa arra, hogy beavatkozzon a gazdasági életbe. Ám a megyei, a regionális és a balatoni területfejlesztési tanácsokban több milliárd forint szétosztásáról döntünk. Ezekben vezető tisztséget töltök be, s ez ad lehetőséget a vállalkozók támogatására.

Hogyan éri el, hogy közbenjárása ne tűnjön korrupciógyanúsnak?

Természetesen szubjektív elemek is befolyásolják a döntéseket, de nem azon múlik, ki kinek a barátja. A döntést testületek hozzák, amúgy pedig pontosan tudom, kik a legrászorultabbak a megyében. Rendelkezem akkora bizalmi tőkével, hogy a vállalkozók elfogadják: ha az adott évben nem is kaptak, mert nincs rá forrás, a következőben eséllyel indulhatnak a pályázaton, és így szép lassan mindenkire sor kerül.

És aki csak egy kis segélyt kér?

Ilyen is van, de szívesebben adok eszközt, mint pénzt. Például számítógépet olyan családnak, ahol tehetséges gyerek van. Közösségeket, alapítványokat, magánszemélyeket támogatok, táboroztatásokat segítek, templomok felújításához járulok hozzá.

Miből?

Évi ötmillió forint saját elnöki keretem van. Ezenkívül a közgyűlés felhatalmazott, hogy rendelkezzem az ifjúsági, az egyházi, a cigány alappal és egyéb forrásokkal is. Összesen több mint húszmillió forintról van szó. Személyes jövedelmemből pedig minden évben hárommillió forintot adok jótékonysági célra.

A magánjövedelméből?

Igen, családunk adózott jövedelméből. Ennek az ötven százalékát mindig az egyházak kapják. Az idén két templom belső hangosítását finanszíroztuk. Az elnöki keretemből pedig legtöbbször falunapokat támogatok. Ma már annyi van, hogy nem győzök rajtuk részt venni.

Talán mindegyikre meg is hívják?

Természetesen. Tudják, hogy szívesen megyek, hiszen így értem meg igazán a helyi gondokat. Ezért aztán - idézőjelben mondom - vissza is élnek egy kicsit hajlandóságommal, és rendesen kitöltik az időmet. Hétvégeken a feleségemmel öt-hat településre jutunk el. Teljesen összenőttem a megyével.

Mégis azt fontolgatta, hogy egy állami poszt kedvéért a fővárosba költözik.

Lamperth Mónika belügyminiszter és mások több főállású országos sportvezetői tisztséget ajánlottak. Rendkívül erősen kötődöm a sporthoz, ezért elgondolkodtam rajta.

Végül csupán tanácsadó lett.

Le kellett volna mondanom a megyei közgyűlés elnöki posztjáról, amit most már - 1985 óta - a negyedik ciklusban töltök be. Szívesen megmutatom azokat a marasztaló leveleket, amelyeket távozásom hírének elterjedése után kaptam. Egészen megható, amit idősek és fiatalok, polgármesterek és civil szervezetek vezetői írtak.

Miért marasztalták annyira?

A nevemhez és a személyemhez rendkívül erősen kötődik a Somogyért Egyesület, amelyet én találtam ki, és amelynek elnöke vagyok. A megyei önkormányzatban ugyanolyan erőnek számít, mint a Fidesz vagy az MSZP. Az egyetlen megyei közgyűlési elnök vagyok az országban, aki nem pártjelöltként, hanem civil szervezet vezetőjeként tölti be a posztot.

Ez a civil szervezet rendre az MSZP-vel köt koalíciót.

Ez így nem pontos, 1998-ban például a Fidesz nem indított ellenem jelöltet. Ilyen formában az ő jelöltjük is voltam. Az én gondolkodásomban egyébként nincs kizárva a Fidesszel való együttműködés.

Most viszont az MSZP-SZDSZ kormánnyal működik együtt, tanácsadóként.

Kétségtelen, hogy a jelenlegi kormány sportirányító munkáját fogom segíteni. A belügyminiszterhez tartozik a sport állami irányítása, s a döntés-előkészítéshez nyújtok segítséget. Úgy gondolom, ez pártpolitikától független tevékenység.

De csak lesz egy külön szobája a Belügyminisztériumban?

Ezt még nem tudom, de nem is ez a lényeg. A belügyminiszter asszonnyal hamarosan egyeztetjük a konkrét teendőket.

Ő is Somogy megyei, régóta ismeri.

Természetesen. A belügyminiszter asszony az én vezetésem alatt lévő megyei tanács dolgozója is volt, meg a megyei önkormányzaté is. Mint ahogy az volt a kaposvári polgármester, a fideszes Szita Károly is.

Mennyi pénzt kap a tanácsadásért?

Semennyit. Ez a munka nem jár pénzzel.

E poszttal vigasztalódik azok után, hogy kikerült a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségéből?

A két dolognak semmi köze egymáshoz. A MOB legutóbbi tisztújításán az utolsó fordulóban néhány szavazattal maradtam alul. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem érintett érzékenyen. Tizenhat évig voltam a testület elnökségi tagja, négy évig alelnöke.

Közrejátszhatott-e kiszavazásában, hogy tavaly azt nyilatkozta: nem hoz hasznot az olimpiai mozgalomnak, hogy Schmitt Pál Fidesz-alelnök lett?

Nem tudni, kit mi mozgatott a szavazásnál. Schmitt Pállal jó viszonyban vagyok, ötvenedik születésnapomra eljött Somogyba a feleségével együtt. Valószínűleg rosszulesett neki, hogy nyíltan megmondtam: nem értek vele egyet, hogy politikai tisztséget vállal.

Ön is politikai pártot képviselt, amikor 2002-ben a Centrum színeiben indult a választáson.

Nem szerencsés dolog a képviselő-jelöltséget összekeverni egy politikai párt vezető posztjával. A Centrum nem klasszikus politikai szervezetként jelent meg, hanem választási pártként, ahová azért léptünk be az általam vezetett Harmadik Oldal Magyarországért Egyesülettel (HOM), mert civil szervezet nem indulhat az országgyűlési választáson.

Akkor azt nyilatkozta, egyetért a Centrum azon álláspontjával, hogy a második fordulóban a kormányváltó erőket támogatja.

Ezt is vállalom. Amúgy a Centrum jobbról nézve balra van, balról nézve jobbra.

Mégis azt beszélték, hogy az MSZP a választási győzelem után a Siótour igazgatósági elnöki kinevezésével fizette ki önt.

A Siótour elnöki posztja valóban pénzzel jár: havonta bruttó tízezer forinttal. Időközben a céget privatizálták, s az új tulajdonos is igényt tart a munkámra.

Belegondolt abba, hogy a parlamentben most egy frakcióban ülhetne Kupa Mihállyal és Bartók Tivadarral?

Szerencsére nem ülünk ott. És a Centrumból is kiléptünk. Ennél markánsabban nem lehetett volna kifejezni, hogy nem értünk egyet azzal a gondolkodással, vezetési stílussal, ami ott megvalósult.

A HOM-nak ma is Kupa Mihály a tiszteletbeli elnöke.

Ez egy formális pozíció, s nem tartottuk indokoltnak, hogy Kupa Mihálytól látványosan megváljunk. Semmiféle kapcsolat nincs köztünk. A HOM a legutóbbi közgyűlésén úgy döntött, hogy az MDF-et támogatja a választási kampányban.

Az MDF pedig önt: nem indít jelöltet a nagyatádi választókerületben.

Az MSZP és a Fidesz viszont indít. Azért bízom benne, hogy nem mérem fel rosszul a támogatottságomat, és 2006-ban bekerülök a parlamentbe.

Esetleg felkerül az MDF listájára is?

Még nem dőlt el, hogy a HOM milyen kapcsolatot épít ki az MDF-fel.

Lát esélyt rá, hogy az MDF azt a szerepet töltheti be 2006-ban, mint a Centrum 2002-ben?

Ezt a szerepet kizárólag az MDF töltheti be. Nemzeti közepet kell létrehozni, s ennek legfontosabb ereje csak az MDF lehet. Ha ezt a Centrum nem ismeri fel, akkor marginális erő lesz a választásokon.

Vagyis a Centrumnak kellene az MDF-be tagozódnia?

Pontosan. Az MDF annak a választói akaratnak felel meg, amely nem jobb- és baloldalban gondolkodik, hanem nemzeti egységben. Nem hiszek abban, hogy az értékek jobb- és baloldalra oszthatók. Csak egyetemes értékek léteznek.

Forrás: Heti Válasz, 2005. 09. 08.

Vissza