PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
72.A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésér?l
2007.12.04.

Részletes vita
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésér?l
Kétperces felszólalás: 2 p 05 mp
Köszönöm szépen. Elnök Úr! Kedves Képvisel?társaim! Herényi Károly frakcióvezet? úr több téma között említette a romákkal való tör?dés és az ezzel kapcsolatos költségvetési elemek fontosságát. Azért tartom különösen fontosnak és támogatandónak, mert nem a szokványos hozzászólás hangzott el, nem a parlamentben valamelyik frakcióban ül? roma képvisel?társunk mondta ezt, hanem egy frakcióvezet?.
Azért volt ez különösen érdekes, mert két olyan konkrét támogatandó területet említett - egyrészt a Rajkó Zenekar támogatásának formájában -, amely elitnek t?nik, és valóban a cigányzenészképzés elitjér?l is van szó. A másik kérdés, amikor a sportról beszélt, arról beszélt, hogy a cigány válogatott számára 20 millió forintos - nem nagy összeg? - önálló többlettámogatást biztosítsunk. Ekkor nem az elitr?l beszélt, hanem arról, hogy egy nagy-nagy sz?r?rendszeren keresztül a tehetséges fiatalok eljussanak ahhoz, amihez enélkül nem jutnának el. Ezért mindenképpen támogatandó az a felvetés, amir?l ? beszélt.
Volt egy nagyon fontos mondat. Ez pedig úgy hangzott, hogy egyszer eljön a szembenézés ideje. Én azt mondom, tisztelt képvisel?társaim, hogy eljött a szembenézés ideje. Nem lehet ezeket halogatni. Ha megtárgyaltuk és komolyan vesszük a cigánystratégiával kapcsolatos kérdéskört, ahhoz nekünk forrásokat kell rendelni. Szembe kell vele nézni!
Egyel?re úgy látom, hogy lehajtjuk a fejünket, nem merünk szembenézni ezekkel a problémákkal, pedig ilyen apró lépéseken keresztül vezet az út a megoldáshoz, mint adott esetben egy 20 millió forintos összeg biztosítása.
Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps.)
vissza