PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
73.A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésér?l
2007.12.04.

Részletes vita
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésér?l
Kétperces felszólalás: 2 p 12 mp
Köszönöm, elnök úr. Képvisel?társaim! A Sz?cs Erika által elmondottakhoz kapcsolódva többen is elmondták véleményüket. Meggy?z?désem az, hogy a parlamentben ma nem arról van szó, hogy fejlesztés és m?ködtetés, hanem inkább arról van szó, hogy fejlesztés vagy m?ködtetés. Ebben a polémiában egy ilyen kitett helyzetben lév? önkormányzati szektorban legfeljebb arról lehet beszélni, hogy els?sorban m?ködtetnek, és ha marad valami, abból fejlesztenek.
A gondot természetesen ma az jelenti, hogy a normatíva feletti többletteher a települési önkormányzatok azon részénél, amelyek intézménytársulásokat hoztak létre, olyan kitett helyzetet teremt, amivel nem tudnak mit kezdeni. Tudniillik a társulás létrejöttével a nagyobb települések, az intézményt m?ködtet? település önkormányzatok szinte zsarolják a kistelepüléseket, hogy a normatíva feletti részt nekik ki kellene fizetniük, miközben erre nincsen meg a feltételük. Így olyan egyéb kötelez? feladatok ellátásához nem marad forrásuk, ami a település életében mindenképpen meghatározó.
Ráadásul, amikor a települések társulnak, még az is el?fordulhat, hogy a nagyobb település, adott esetben egy körjegyz?ségi székhely település a gazdálkodása beomlik, és magával ragadja a társtelepülések pénzügyi-gazdálkodását is. Ez egy fantasztikusan nehéz és kilátástalan helyzetet teremt vagy teremthet. Arról nem is beszélve, hogy miután a m?ködtetésre elfogy minden pénzük, a fejlesztésekre nem lesz saját er?. Hiába lesz pályázati lehet?ség, ha nincs saját er?, akkor nem fogja tudni megvalósítani a fejlesztési feladatait. Ez egy olyan csapdahelyzet ma a kistelepülések számára, amivel szembe kellene nézni el?bb-utóbb a költségvetésnek is.
vissza