PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
74.A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésér?l
2007.12.04.

Részletes vita
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésér?l
Kétperces felszólalás: 2 p 26 mp
Köszönöm, elnök úr. Kedves Képvisel?társaim! A Botka képvisel? asszony hozzászólásában megfogalmazottak nagy többségével egyet lehet érteni, azzal a kiegészítéssel vagy azzal a pontosítással, hogy az önkormányzatok létezésének és talpon maradásának egyik legfontosabb feltétele, mondhatnánk azt, hogy az élhet? vidék megteremtésének feltétele a kiszámítható forrás biztosítása.
(14.50)
S itt a kiszámíthatóságra helyezem a hangsúlyt, ami els?sorban a normatív támogatások formájában jelenik vagy jelenhet meg, tudniillik ez adja a biztonságot, ez adja a kiszámíthatóságot.
A módosító indítványok közel 50 milliárd forinttal emelik meg az önkormányzatok m?ködési lehet?ségét, ez azonban csak csepp a tengerben, messze nem elégséges ahhoz a biztonságos m?ködéshez, amir?l én az el?z? hozzászólásaimban szóltam. Egyrészt azért, mert a támogatásnövekedés, nem fedezi a költségek növekedését, vagyis n?tt a különbség a normatíva és a felhasználandó vagy felhasználásra szükséges eszközök között, ezért n?ttek a terhei az önkormányzatoknak. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy ezt a pályázatokkal ki lehet egészíteni, hogy a pályázatok ezt pótolják. Márpedig a pályázat olyan, mint a kutya vacsorája. Ne higgyük azt, hogy az a pályázat, ami most kiírásra kerül, mindenki számára elérhet?, vagy ha elérhet?, akkor pedig nem pályázat formájában kellene biztosítani, hanem be kellene építeni a normatívákba. Tehát én azokkal értek egyet, akik a módosító indítványaikban azt mondják, hogy nem a források mértékét kellene megnövelni, ezzel tovább terhelve a költségvetést, hanem a normatíva formájában megszerezhet? források mértékét növelni a pályázatok terhére. Ebb?l lehetne pótolni. Nem jelent több pénzt, de mindenképpen egy jobb, kiszámítható támogatási lehet?séget ad.
Köszönöm szépen, elnök úr. (Szórványos taps az ellenzéki pártok soraiban.)
vissza