PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
69.Interpelláció Kóka János miniszterhez
2007.11.26.

Interpelláció Kóka János miniszterhez
Hogyan kerül a csizma az asztalra?
Interpelláció: 2 p 56 mp
Elnök Úr! Államtitkár Úr! Somogyszob a bels? somogyi térség vasúti csomópontja. A település és a térség fejl?dését a vasútnak köszönheti. Nem új kelet? a szárnyvonalak megszüntetésének gondolata. Már az 1970-es évek végén program készült a mellékvonalak felszámolására. Az akkor megszüntetett szakaszok térségromboló hatása közismert. Kés?bb, 2003 elején a motorvonatok tengelyhibáira, majd id?járási okokra hivatkozva szünetelt a vasúti közlekedés Nagyatád és Somogyszob között. Egyik érv sem bizonyult valósnak, úgy t?nik, ez volt a f?próbája az úgymond gazdaságtalan személyszállítás autóbuszokkal történ? kiváltásának.
2006. július 6-án váratlan bejelentés történt a 28 magyarországi mellékvonal szüneteltetésér?l. Köztük szerepelt a Somogyszob-Balatonszentgyörgy szárnyvonal is. A sokéves tapasztalat megtanított bennünket az azonnali tiltakozásra. Levélben kértünk megnyugtató választ Kóka János miniszter úrtól. Dél-Somogy a megye, s?t az ország leghátrányosabb térsége, megközelíthet?sége csak a 68. számú közúton vagy vasúton lehetséges. Jelenleg egyik közlekedési infrastruktúra állapota sem megfelel?, és bármelyik további romlása vagy megszüntetése esetén tovább n? a térségben a leszakadás veszélye.
A Somogyért Egyesület, amelynek támogatásával kerültem a parlamentbe, mindig felvállalta a települések érdekeit, legyen szó iskoláról, óvodáról, postáról vagy vasútról.
Kóka miniszter úr legutóbbi pozitív intézkedését természetesen illett levélben is megköszönni. Úgy t?nik, elsiettük a köszönetet, mert újra és újra el?kerül a mellékvonalak szüneteltetésének, megszüntetésének gondolata. Hogyan higgyünk így bármely ígéretnek, ha néhány hónap alatt megváltozik az álláspont? Lehet, hogy minden, amit megoldottnak látunk, csak ködösítés? Úgy t?nik, egyeseknek fontosabb a minisztérium nyugalmának átmeneti biztosítása, mint a vidéken él? emberek megélhetése. Álságos megoldásnak tartom az önkormányzatok bevonásának tervét a vasút üzemeltetésébe.
Államtitkár úr, miért teszik a csizmát újra és újra az asztalra? Ráadásul ez a csizma már alig látszik ki a ráragadt sártól. Kérem, vegyék le az asztalról a csizmát, és tisztítsák meg azt.
Fejezzék be egyszer s mindenkorra a riogatást, önöknek sem hiányzik, amit ezzel el?idéznek, a legkevesebb, hogy elvesztik a hitelüket.
Kérem, nyugtasson meg, hogy rosszul látom a helyzetet! (Taps a Fidesz soraiból.)
vissza