PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
67.Az egészségbiztosítási pénztárakról..
2007.11.20.

Általános vita
Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelez? egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rendjér?l
Kétperces felszólalás: 1 p 41 mp
Köszönöm, elnök úr. Kedves Képvisel?társaim! Higgyék el, higgyétek el, hogy az emberek nagy részének fogalma nincs arról, hogy mir?l vitatkozik a parlament, mi van ebben a törvényjavaslatban.
Sem azt nem értik, hogy mit?l jó, sem pedig azt nem értik, hogy esetleg mit?l rossz. Ha nem hiszik el nekem, menjenek ki ide, a Kossuth térre, kérdezzenek meg tíz embert, és a tízb?l minimum kilencnek fogalma nincs arról, amir?l itt mi vitatkozunk. Nem tudják, hogy kinek higgyenek. Attól, hogy valamit valakik hangosan és sokszor mondanak, nem biztos, hogy igaz. S?t egyre inkább gyanússá válik. Ezért óriási a felel?sségük a kormánypártoknak és az ellenzéknek egyaránt.
A politikai alapú makacsság - a csak ez a jó és kizárólag ez a jó - és a politikai alapú kötözködés - a semmi sem jó, ami változik vagy amin változtatnak - sehova nem vezet. S?t egyértelm?en bizonytalanságot eredményez! Pedig most sokkal inkább a biztonságérzet er?sítése és a feladatunk a társadalomban, nem pedig a bizonytalanság keltése! Ez a felel?ssége minden politikai er?nek, és ezt kellene kihallani a két oldalról jöv? hozzászólásokban, amelyek nagyobb részt szakmaiak, de er?sen bennük vannak a politikai kinyilatkoztatások is.
Köszönöm szépen.
vissza