PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
64.Az egészségbiztosítási pénztárakról
2007.11.14.

Általános vita
Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelez? egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rendjér?l
Kétperces felszólalás: 1 p 59 mp
Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a többlet id?keretet is. Kupper képvisel?társam hozzászólását hallgatva, meger?södött bennem az a meggy?z?dés, hogy egy nagyon ellentmondásos helyzetben vagyunk valamennyien. Egy olyan törvényjavaslatot tárgyalunk, ami mindenkit érdekel, mert mindenkit érint, de csak egy nagyon sz?k kör tudja azt, hogy mir?l is van szó valójában.
Meg merem kockáztatni, hogy ebben a ciklusban, ennek a vitáját és el?készítését kíséri, kísérte a legnagyobb várakozás mind ez ideig, és talán a legnagyobb ellentétek is ennek a vitája és el?készítése kapcsán fogalmazódtak meg. Az a sajátos helyzet állt el?, hogy a részletes vita a módosító indítványok súlya miatt sokkal fontosabb lesz, mint a mostani általános vita. Sajnálatos, hogy a szakmai vita képében tulajdonképpen nem egy felszólalás esetében politikai birkózás folyik. A hétköznapok egyszer? emberének, akire a vitában annyian hivatkoznak, lassan fogalma sincs arról, hogy mi is történik körülötte. Érte vagy ellene történik-e mindaz, amir?l mi itt vitatkozunk? Az id? el?rehaladtával egyre kevesebbet ért meg bel?le. Többek között az is zavarja például, hogy a két kormánypárt eltér? véleménye között az ellenzék például nem tesz különbséget, vagy nem hoz egy harmadik javaslatot, ami megfontolásra a parlament elé kerülhetne. Az ellenzék mindkett?t egyformán utasítja el.
Ilyen helyzetben a tiltakozó megmozdulások szakmai megalapozottsága meggy?z?désem szerint mindenképpen aggályos.
Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)
vissza