PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
61.A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésér?l
2007.11.13.

Részletes vita
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésér?l
Kétperces felszólalás: 1 p 02 mp
Köszönöm, elnök úr. Ángyán képvisel?társam által támogatandó társadalmi célcsoportként lett megjelölve a tanyán él?k nem elhanyagolható köre. Mint egy olyan megye országgy?lési képvisel?je, amely aprófalvas - Somogy megyér?l van szó -, nem hagyhatom szó nélkül azt, hogy Somogy megyében, és nagyon sok ilyen magyar megye van, a települések több mint egyharmada 500 lélekszám alatti település. Ezeknek a településeknek az élete úgy megváltozott az elmúlt id?ben, hogy kevés különbözteti meg egyik-másik települést a tanyák gondjaitól-bajaitól. Tehát az, amit ? felsorolt a tanyák érdekében és mellett javaslatképpen, azt meger?sítem, és kérem, hogy jelentse az aprófalvas megyék kistelepüléseinek, a segítését is. Tehát ha odafigyelünk a tanyákra, és ne hagyjuk figyelem nélkül a kis falvakat, az apró falvakat!
Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps.)
vissza