PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
62.A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésér?l
2007.11.13.

Részletes vita
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésér?l
Kétperces felszólalás: 1 p 34 mp
Köszönöm szépen, elnök úr. Teleki képvisel?társam utolsó mondata késztetett arra az elhatározásra, hogy megnyomjam a kétperces gombot. Az esélyteremtés lehet?sége és az a vita, amely kialakult az elmúlt napokban Lamperth Mónika miniszter asszonynak a szabad iskolaválasztással kapcsolatos mondatait követ?en összefügg. Meggy?z?désem, hogy azokat a korlátozó javaslatokat, ? a jobbítás szándékával tette. Ha többletforrások is járulnak hozzá az, nem kis mértékben lehet?vé teszi, azon kistelepüléseken lév? iskolákban, a szegregáció megsz?ntetését, ahol a szegregáció kockáztatja az iskolák további m?ködésének a lehet?ségét. A szegregációs folyamat megállhat, és ezeken a kistelepüléseken újra m?köd?képes iskolák lesznek.
Ehhez azonban nyilván forrásra, pénzre van szükség. Ez ma ebben a költségvetésben sajnos, nem látszik. Ezért legalább el kell, hogy gondolkodtasson bennünket azon, hogy vannak közös érdekek a patkó mindkét oldala számára. A vidék fogyatkozó értékeinek a megmentése közös kihívás valamennyiünk számára. Ez az, amit el?bb vagy utóbb párthovatartozástól függetlenül fel kell vállalnunk.
Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti oldalon és az MDF soraiban.)
vissza