PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
56.Az állampolgári jogok országgy?lési biztosáról
2007.11.12.

Részletes vita
Az állampolgári jogok országgy?lési biztosáról szóló 1993. évi LIX. Törvény módosításáról
Kétperces felszólalás: 2 p 08 mp
Köszönöm, elnök úr. Képvisel?társaim! Bencsik képvisel?társamat hallgatva igazat adtam neki, amikor óvatosságra intett bennünket és minden javaslattev?t, hogy ne tegyük kockára az ötpárti konszenzust olyan javaslatokkal, amelyek netalán nem kerülnek befogadásra valamennyi frakció vagy valamennyi javaslattev? részér?l.
Mindaddig egyetértettem vele, amíg azt nem mondta, hogy Avarkeszi képvisel?társam javaslatai ezt veszélyeztetik. Amit ? itt most elmondott, érvként a módosító javaslatok mellett szólva, azt azért érdemes végiggondolni és megfontolni. Nincs indokoltsága annak, hogy a jöv? nemzedékek országgy?lési biztosa valami megkülönböztetett státust élvezzen az ombudsmanok, az országgy?lési biztosok körében. Márpedig az itt szóvá tett és a módosító javaslatok jelent?s hányada azokat próbálja módosítani, amelyek kiemelik ebb?l a rendszerb?l és struktúrából, és egy megkülönböztetett státust és hatáskört biztosítanak a számára. Ezt a megkülönböztetést nem tartom sem indokoltnak. Ennek egyik példája az, hogy minden országgy?lési biztos saját maga jelölheti ki például... (Az elnök a cseng? megkocogtatásával jelzi az id?keret leteltét.) Bocsánat, kétperces volt?
ELNÖK: A mondatot fejezze be nyugodtan.
DR. GYENESEI ISTVÁN (független): Akkor befejezem majd egy következ? hozzászólásban. Köszönöm szépen, elnök úr.
vissza