PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
54.A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésér?l
2007.10.30.

Általános vita
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésér?l
Felszólalás: 4 p 12 mp
Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Képvisel?társaim! Köszönöm az MDF-nek és az SZDSZ-nek azt a nagyvonalú gesztusát, hogy ezt a kis id?keretet megkaptam t?lük.
A tárgyalt napirendnek része az Állami Számvev?szék véleményének a vitája is, bár a képvisel?k közül nagyon kevesen érintették ezt. Ennek kapcsán talán nem er?szakolt arról szólni, hogy az ÁSZ el?rejelzést is készített, ami azonban nem túl szívderít?. Ebben megállapítják azt, hogy az adóterhek csökkentéséhez növekv? gazdaságra és jóval kisebb étvágyú államháztartásra van, illetve lenne szükség. Ezzel az evidenciával valószín?leg senki nem vitatkozik. Ha a kormány gazdaságnövekedési el?rejelzését nézzük, ami 2008-ban 2,8 százalék, 2009-ben pedig 4,2 százalék, akár optimisták is lehetnénk. Azért vessünk legalább egy méla pillantást az Állami Számvev?szék makrogazdasági el?rejelzésére, amely 2008-ra a kormányzati el?rejelzést még visszaigazolja, de 2009. évre a 4,2 százalékkal szemben csak 2,7 százalékos növekedést valószín?sít. Nos, ezen a szemüvegen keresztül nézve a 2008. évi költségvetés legalábbis el kell, hogy gondolkoztasson bennünket.
Egy másik kérdés a költségvetés, valamint a konvergenciaprogram viszonya és egymásra épülése. Ez a viszony sokkal inkább politikai jelleg?, mint szakmai kérdés. Remélhet?leg abban egyetértés van köztünk, hogy a költségvetési elképzeléseket alá kell vetni a konvergenciaprogram elvárásainak. A költségvetési törvényjavaslat lapozgatása közben néha olyan érzésem támadt, hogy ez a költségvetés helyenként feszegeti, s?t itt-ott meg is roppantja a konvergenciaprogram kereteit.
Végezetül egy társadalompolitikai anomáliáról is szólnék. A legsúlyosabb teher, hogy nincs ma közmegegyezésre épül?, pozitív nemzeti jöv?kép. A társadalmi megosztottság eredménye nem gazdasági válság, nem szociális válság, nem politikai válság, hanem társadalmi válság. Igazuk van azoknak, akik azt állítják, hogy széles társadalmi egyetértéssel meg kellene alkotni a 2025-ig el?retekint? nemzeti stratégiát. Az más kérdés, hogy akik ezt mondják, maguk sem tesznek meg ezért néha semmit sem. Ma ehhez sajnos hiányzik az összetartó er?, az összetartó nemzet. A vita végéhez érve azt kell mondjam, a 2008. évi költségvetés tervezete nem szolgálja, a helyzetb?l adódóan talán nem is szolgálhatja ennek az összhangnak a kialakítását.
A költségvetés pragmatikusok és aszkéták sportja, de talán nem túlzás, ha azt mondom, néha nem lenne baj, ha a költségvetésnek lelke is lenne, lélek nélkül ugyanis a test csak üres keret. Bízom abban, hogy még e ciklusban sikerül lelket lehelni legalább egy elkövetkez? költségvetésbe. Higgyék el, kedves képvisel?társaim, akik bennünket ide küldtek, hálásak lennének ezért.
Köszönöm szépen. (Taps.)
vissza