PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
53.A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésér?l
2007.10.25.

Általános vita
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésér?l
Felszólalás: 4 p 09 mp
Elnök Úr! Tisztelt Ház! Senki nem vitatja, s?t többen jelezték is, hogy a 2008-as költségvetés legf?bb kihívása, hogy az el?zményekb?l kell kiindulnia, és számolnia kell a következményekkel.
(15.30)
Vagyis 2006-tól és 2007-t?l nem lehet, a 2009-re várható hatásoktól pedig nem szabad függetleníteni a jöv? évi költségvetést és annak vitáját sem.
Egy költségvetést nem kell és nem is lehet szeretni, egyszer?en azért, mert nem szeretetre, hanem megértésre épít. Amúgy sincs tökéletes, mindenkinek tetsz? költségvetés, de van egy minimális elvárás: teljesíthet? legyen, és az egyensúlyteremtést, a fejl?dést szolgálja. Mint ahogy a konvergenciaprogramtól is csak úgy és annyira szabad eltérni, hogy az ne veszélyeztesse az egyensúlyteremtést. Hozzáteszem: és ne kockáztassa a szociális prioritásokat sem. A költségvetés elfogadhatóságához két dologra mindenképpen szükség van. Érezni kell rajta, hogy aki készítette - jelen esetben a kormány -, felel?sséggel tette azt, másrészt akkor is bizalommal kell olvasni, ha nem minden tetszik, ami benne van. Én például nem érzem bel?le, hogy belátható id?n belül túl lennénk a nehézségeken.
Úgy látom, nem csökken, s?t esetenként még növekszik is a különbség az elesettek és a társadalom kedvezményezettjei között. Értem ezt akár a családokra, értem az önkormányzatokra, értem a gazdasági szférára, s értem a térségekre is. Úgy t?nik, sajnos nem számíthatunk a foglalkoztatási helyzet jelent?s javulására sem. És végül több helyen bizonytalanságot vélek felfedezni, ami a stabilizálódási érzet helyett sokkal inkább a kilátástalanság érzetét er?sítheti azokban, akik ezt nap, mint nap megélik.
Tisztelt Képvisel?társaim! Valamennyien tudjuk, a terheket a valóságosnál is nehezebbnek érzik az emberek, és a családok, a fiatalok és a szépkorúak, az önkormányzatok és a gazdasági élet szerepl?i egyaránt. A politikai konfliktusok dönt? hányada is ebb?l ered, erre épül, mondhatom azt is, hogy egyesek erre építik. Fogy az energia, fogy a türelem, fogy a jóindulat és a bizalom, mert fogy az er?. Olyan ez, mint amikor hegymenetbe csoportosan elindulunk. Kezdetben a teli hátizsák is könnyebbnek t?nik, mint kés?bb az esetleg könnyebbé váló málha. Ilyenkor kell eldönteni, hogy kell-e, lehet-e menet közben az egyik hátizsákból a másikba átpakolni. Meggy?z?désem, hogy kell is és lehet is. Nos, ez a költségvetést készít?k el?tt álló legnagyobb kihívás: honnan, hova és mennyit lehet átpakolni? Ha ez nem sikerül tökéletesre, akkor tegyük meg a módosító javaslatokat. Mindezt annak reményében, hogy figyelembe is veszik azokat, és be fogják építeni a módosítások között a véglegesített költségvetésbe.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Szórványos taps.)
vissza