PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
49.A választások állami költségeinek csökkentésér?l..
2007.10.15.

Tárgysorozatba vétel
A választások állami költségeinek csökkentésér?l az olcsóbb és több demokráciáért
Felszólalás: 2 p 03 mp
Elnök Úr! Tisztelt Ház! Nem el?ször kérek szót tárgysorozatba-vétel vitája kapcsán. És nem véletlenül teszem ezt. Nem értem azt a zsigerb?l való ellenállást, ami bármely oldalról jöv? tárgysorozatba-vételi javaslatot fogad itt a parlamentben. Nem értem azt, hogy Nyitrai képvisel?társam javaslatát, amelyet meggy?z?désem szerint a parlament képvisel?inek többsége fontos, megtárgyalandó kérdésnek tart, miért nem lehet napirendre t?zni.
(18.00)
Nem értem azt, hogy miért nem lehet gondolatokat magunkhoz közel engedni, és megvitatni a parlament nyilvánossága el?tt; pró és kontra érveket és ellenérveket elmondani, kiérlelni, és abban a formában, ami valamennyiünknek jó, elfogadni, vagy elutasítani. De az, megengedhetetlen, hogy nem engedjük megtárgyalásra a témát! Miért nem lehet ötpárti javaslatként azokat a részeket tárgyalásra bocsátani, amiben konszenzusra lehet jutni? Meggy?z?désem, hogy ezekre a miértekre választ kell kapnunk itt, a parlament nyilvánossága el?tt. Ha nem így tesszük, úgy annak az lesz a következménye, mint aminek itt az el?bb részesei voltunk. Amikor a részletes vitára bocsátásról döntöttünk két napirendi pontnál, akkor azt a parlament patkójának egyik része zsigerb?l elutasította. Ennek nem lehet más eredménye, mint az, hogy a következ?t meg a másik része utasítja el.
Próbáljuk meg egyszer már azokat a kérdéseket napirendre t?zni, amelyekben valamennyien elkötelezettek vagyunk!
Köszönöm szépen. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)
vissza