PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
50.A hosszú távú fenntartható fejl?dés..
2007.10.15.

Általános vita
A Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejl?désével kapcsolatos tervezési, és egyeztetési folyamat feladatairól
Felszólalás: 7 p 30 mp
Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgy?lés! A vitát hallgatva meg az el?terjesztést átolvasva folyamatosan azon gondolkodtam, hogy ez most egy nyilvános felismerés vagy egy nyilvános beismerés. ?szintén szólva, nem is akarom eldönteni ezt a kérdést, mert talán mind a kett? igaz. Felismerése valami szükségesnek, és beismerése annak, hogy eddig nem tettünk érte eleget. Nem másról van szó, mint hogy a fenntartható fejl?dés feltételeinek biztosítása nem halogatható, sürget? feladattá vált, és ezzel nem foglalkozni hiba, s?t b?n lenne. Talán éppen ennek a felismerése az, ami a mai vitában, ezt a szakmai és politikai összhangot felszínre hozta, és amire lehet építeni.
A fenntartható fejl?déssel kapcsolatos kezdeményezés az én olvasatomban nem más, mint egy hiányos eszközrendszer fontos hiányzó elemei közül minél többnek a megtalálása, megteremtése és létrehozása.
(21.30)
Természetesen akkor ér valamit, ha ezt végig tudjuk vinni, ha ez az összhang a költségvetéseknél, a napi munkában, vagy egyéb más döntéseinknél visszaköszön, és ennek mentén fel tudjuk f?zni, a feladatok sorát.
Ennek intézményi garanciája lehet a Fenntartható Fejl?dési Tanács létrehozása. Bizonyos személyi garanciája lehet, ha elfogadjuk, és miért ne fogadnánk el az Országgy?lés mindenkori elnöke, legyen ennek a vezet?je. Ez egy olyan személyi garancia lehet, amire érdemes építeni. Nyilvánvalóan, hogy súlya és hatásköre legyen, amihez kellenek bizonyos kontrollelemek is. Ezt a kontrollt tudja megadni - ha komolyan gondoljuk - az a civil világ, és az a szakmai háttér, amely fel van sorolva az önkormányzatoktól a Tudományos Akadémián keresztül az egyházakon, kamarákon át a szakszervezetekig és a munkaadói szervezetekig. Csak ne akarjuk azt hinni, hogy ez önmagától majd m?ködni fog. Itt valóban kell egy szakmai m?ködtet? háttér, mert a társadalmi szféra erre önmagában véve alkalmatlan.
Érdekes megközelítése volt a vitának és az el?terjesztésb?l is ez olvasható ki, hogy az ügyet, kétféleképpen lehet megközelíteni. Ebb?l a nem hagyományos formát követi, vagyis nem a környezet óvását, a természet és a környezet védelmét, féltését helyezi el?térbe. Ahhoz, hogy a környezet védett állapotba kerüljön, ahhoz, hogy a fenntartható fejl?dés feltétele meglegyen, egy ezzel harmóniában él? társadalomra van szükség. Vagyis a társadalmat akarja alkalmassá tenni arra, hogy a környezetet megóvja, megvédje abban az állapotában, amire nekünk nagyon sokáig szükségünk lenne. Ehhez pedig a társadalmat alkotó részeknek az összhangjára van szükség. Tehát nem a környezetet, a természetet, hanem a társadalmat bontja részekre, és ebben próbál egy olyan összhangot létrehozni, ami aztán garantálja az eredményt.
Ez nem lehet kevés kiválasztott feladata. Ne higgyük azt, hogy kevés kiválasztott feladataként megoldható. Ez egy társadalmi lépték?, szakmai és politikai összhangot igényl? lecke lesz.
Sokféle megközelítésben hangzott el az, az öröm, hogy itt most végre felül tudtunk emelkedni azokon a politikai elkötelezettségeken és tagozódásokon, amelyekb?l a parlament létrejött. Legyen a fenntartható fejl?dés megteremtésének és meg?rzésének ügye azon szent tehenek egyike, amelyik mellett képesek és készek vagyunk felsorakozni, és amit, ha úgy tetszik, váltóbotként át lehet adni a mindenkor létrejöv? parlamenteknek és a mindenkor létrejöv? kormányoknak. És ez nem gyengül? formában menne tovább, hanem egyre er?söd?ben. Ebben van, valamennyiünk felel?ssége.
Köszönöm. (Taps.)
vissza