PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
48.Egyes adótörvények módosításáról
2007.10.09.

Általános vita
Egyes adótörvények módosításáról
Kétperces felszólalás: 2 p 18 mp
Elnök Úr! Tisztelt Ház! Általánosságban leszögezhet?, hogy amit a törvényjavaslatban elhatároztak és javasoltak, az támogatható, de jóval kevesebb ez annál, mint amire szükség lenne. Teljesíti az egyszer?sítési elvárásokat, de ennél többet nem vállal fel. Feltétlenül üdvözlend? a kis adók egyszer?sítése. Üdvözlend?k a mez?gazdasági termel?k kedvezményei, és a bürokráciacsökkentési törekvések is, mint például a kevesebb dokumentumbenyújtási kötelezettség. Hasonlóképpen üdvözlend? az adminisztrációs kötelezettségek egyszer?sítése vagy a feketegazdaság fehérítésére tett kísérletek. Ugyanígy üdvözlend? a szociális érzékenység is, mint például a mozgáskorlátozott szüleinek tulajdonában lév? gépkocsi adómentessége.
Ugyanakkor aggályos; a f?vállalkozó és alvállalkozó adókötelezettsége teljesítésének egymáshoz láncolása. A példák között említhetném meg, hogy aggályos a személyi jövedelemadó sávhatárainak változatlanul hagyása, mivel a bérb?l és fizetésb?l él?k számára nem hoz könnyebbségeket, s?t a terheik relatíve n?nek. Mivel az adórendszer és a fejlesztési kedv szorosan összefügg, ezért aggályos az ezt pozitívan befolyásoló adójogszabályok hiánya, hiányossága. És aggályos az is, hogy az új munkahelyek létrehozásához szükséges kedv javításához a jelenlegi elképzelések még nagyon elégtelenek.
Tisztelt Ház! Amit tehát javaslatként olvashatunk ebben az el?terjesztésben, annak nagy többsége támogatható, de meg kellene hallani a józan és szakmailag megalapozott javaslatokat, észrevételeket, érkezzenek azok a patkó bármely részéb?l. Ha nem most, akkor legalább raktározzák el az el?terjeszt?k, raktározza el (Az elnök a cseng? megkocogtatásával jelzi az id?keret leteltét.) a Pénzügyminisztérium szakapparátusa, és a jöv? évben feltétlenül vegye figyelembe mindazt, ami itt ma elhangzik, ami észérvekkel védhet?, a jöv? évben feltétlenül kerüljön beépítésre.
Köszönöm szépen, elnök úr.
vissza