PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
47.Népi kezdeményezés..
2007.10.08.

Általános vita
Népi kezdeményezés a pedagógusok óraszámának visszaállításáról
Kétperces felszólalás: 2 p 33 mp
Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az egyik döbbenetb?l a másikba esek. Teljes mértékben igazat adok azoknak, akik azt mondják, hogy méltatlan a téma tárgyalásához és jelent?ségéhez ez az id?pont. Ez valóban súlyos kérdés. Kés?i id?pont ide, kés?i id?pont oda, itt az Országgy?lés képvisel?inek 6 százaléka van jelen, ami azért megint csak jelzésérték? kell legyen, még akkor is, ha itt ilyen vita alakult ki.
A megdöbbenésem igazi oka azonban az, hogy önmagukat értelmesnek tartó, és valóban értelmes emberek, úgy t?nik, mintha nem értenék azt, hogy mir?l szól ez az el?terjesztés. Vitatkozunk itt arról, hogy a jelenlegi szabályozórendszer jó-e vagy sem. Államtitkár úr is elismerte, hogy messze nem tökéletes. Arról szól a kezdeményezés, hogy az Országgy?lés a valós folyamatok megismerése céljából, a döntéshozás megalapozása végett egy reprezentatív kutatást rendeljen el. Annak eredményeként nézzük meg, hogy a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok munkaid?-terhelése és a feladatok elemzése alapján a jelenlegi rendszert fenntartsuk, vagy azon változtatni kell. Végtelenül egyszer? a döntés: elhatározni, hogy akarjuk-e ezt a felmérést vagy nem akarjuk, és az alapján majd el lehet dönteni, hogy kell-e rajta változtatni vagy sem.
Tény, hogy ellentételezés nélküli óraszámemelések voltak. Tény, hogy a pedagógussal szembeni pótlólagos elvárások növekedtek. Tény, hogy az országban iskolák, települések, gyerekcsoportok között óriási különbségek és differenciák vannak. (Az elnök a cseng? megkocogtatásával jelzi az id?keret leteltét.) Ezt kellene tudatosítani, megnézni, és majdan eldönteni azt, hogy akarjuk vagy nem. De ha nem tesszük ezt meg - elnézést, elnök úr -, ha erre nem adunk lehet?séget, akkor soha nem jutunk el odáig, hogy érdemben ezt a kérdést megvitassuk. Természetesen nem este 8 és 9 óra között, hanem napközben, és legalább a parlament többségének a jelenlétében.
Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok soraiban. - Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)
vissza