PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
45.Interpelláció Kóka János Gazdasági miniszterhez
2007.06.18.

Interpelláció Kóka János Gazdasági miniszterhez
Lakjon jól a kecske és maradjon meg a káposzta, avagy kisvárosi, kisemberek kálváriája.
Interpelláció: 2 p. 45 mp.
Köszönöm Elnök Úr!
Tisztelt Miniszter Úr!
Kisvárosi kisemberek kálváriájának a megoldásához kérem a segítségét. Többemeletes társasházak erkélyeire praktikussági okból nyugdíjasok és kis kereset? tulajdonosok gyakran red?nyöket szerelnek fel, hogy az id?járás viszontagságaitól óvják az amúgy nehezen megszerzett ingatlanjaikat. Az ebb?l következ? konfliktusokról nagyatádi és barcsi állampolgárok tájékoztattak. Valószín?sítem, hogy az ország más részein is találkozhatunk hasonló problémával.
A gázszolgáltató ugyanis felszólította ?ket a red?nyök eltávolítására; mindezt arra való hivatkozással, hogy a jelenlegi állapot fennmaradásával a f?t?készülékek oxigénhiányosan üzemelhetnek. A felszólításnak volt egy olyan elfogadhatatlan fenyegetés része is, amely engedetlenség esetén a fogyasztók gázszolgáltatásból való kizárását vagy korlátozását helyezte kilátásba. Az els? árnyékolókat amúgy 16 esztend?vel ezel?tt szerelték fel, és eddig semminem? gond nem merült fel. A privatizáció után kezd?dött csak el a lakók, az állampolgárok molesztálása. Aki már látott erkélymellvédet, az tudja, hogy azon körben legalább 10 centiméteres szabad nyílás marad a red?ny felszerelése után is. Ezt bizonyították a lakók, akik ez év elején szakért?i méréseket is elvégeztettek, amely megállapította, hogy "a légrések megfelel? szell?zést biztosítanak, vagyis veszélyhelyzet nem áll fenn". A lakók ez alapján kérték a szolgáltatót, hogy tekintsen el a red?nyök leszereltetését?l. Egyébként csak Nagyatádon kétszáz, zömmel nyugdíjas és minimálbérb?l él? családot érint ez az ügy.
Kérem miniszter urat, hogy az amúgy is nehéz körülmények között él? emberek kapjanak szakmai és jogi segítséget a helyzet megoldására; olyat, hogy a kecske is lakjon jól, és a káposzta is maradjon meg.
Miniszter úr, nem az a megoldás, amit a szolgáltató ismételget, miszerint "az el?írásoktól eltekinteni nem tudunk". Az eredeti állapot visszaállítási kötelezettsége elrendelésének kell, hogy legyen reális alternatívája. Számítok megoldást ajánló megtisztel? válaszára.
Köszönöm szépen. (Taps.)
vissza