PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
38.Kérdés Fodor Gábor miniszterhez
2007.06.11.

Kérdés Fodor Gábor miniszterhez
Miért büntetik azokat a fogyasztókat, akikkel hitelesített mellékvízmér?t szereltettek fel lakásukba?
Kérdés: 2 p. 03 mp.
Köszönöm, elnök úr!
Államtitkár Úr!
Nagyatádi, barcsi és kaposvári állampolgárok több alkalommal kerestek meg egy olyan problémával, ami ismereteim szerint országosan is komoly gondot jelent. Mégpedig arról van szó, hogy a társasházi lakások nem kevés pénzért hitelesített mellékvízmér?vel rendelkeznek, és az esedékes számlát ezek alapján kellene a lakóknak fizetniük. Ugyanakkor a szolgáltató tulajdonában lev? f?vízmér? általában többet mutat, mint a leolvasott mellékvízmér?k összesített fogyasztása. A különbözetet azonban rendszeresen kiszámlázzák a lakóknak, ami esetenként több tízezer forintnyi többletköltséget jelent. A hitelesített mellékvízmér?k az egyes lakásokban ténylegesen elfogyasztott víz mennyiségét mutatják, ugyanakkor a lakók nem tudják ellen?rizni, hogy a szolgáltató által üzemeltetett központi vízóra hitelesítése megtörtént-e.
A szolgáltató a lakossági panaszokat a hatályos jog szerint minden esetben elutasítja. Ismerem az Alkotmánybíróság idevonatkozó állásfoglalását természetesen. Ezzel együtt meggy?z?désem, hogy a 38/1995-ös kormányrendelet 17. § (3) bekezdése polgári jogi alapelvekbe ütközik vagy ütközhet. Tekintettel arra, hogy a társasházakban többnyire kis jövedelm?, többségükben nyugdíjas állampolgárok laknak, nem mindegy számukra, hogy olyan szolgáltatásért kell fizetniük, amit ténylegesen nem a kiszámlázott mértékben vettek igénybe.
Kérdezem államtitkár urat: miért kötelezik a fogyasztókat a mellékvízmér?k hitelesítésére, ha nem csak azt veszik figyelembe a számlázásnál? Miért kell fizetniük a különbözetet akkor, amikor a szolgáltató a mellékvízmér?n kívüli fogyasztást nem tudja bizonyítani? Tervez-e a minisztérium javaslatot tenni a 17. § (3) bekezdésnek a módosítására? Végül pedig: kívánják-e szabályozni a mérési különbözet megengedhet? mértékét?
Várom megtisztel? válaszát.
vissza