PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
39.A civil társadalom és a gazdálkodó szervezetek..
2007.06.11.

Tárgysorozatba vétel
A civil társadalom és a gazdálkodó szervezetek szolidaritási támogatási rendszerér?l
Felszólalás: 1 p. 04 mp.
Elnök Úr! Tisztelt Ház!
Meggy?z?désem, hogy ha ezt a témát tárgysorozatba vesszük, akkor esélyt adunk arra, hogy három olyan cél teljesüljön, ami mindenképpen pozitív társadalmi hatással járhat. 1. A társadalmi szolidaritás intézményrendszere b?vülhet. 2. A civil társadalom és a gazdálkodó szervezetek kapcsolatrendszere b?vítésének lehet?ségét megteremtjük. 3. A foglalkoztatási lehet?ségek és a szegénység elleni küzdelem eszköztárának b?vítéséhez adunk lehet?séget. Miért ne lehetne végiggondolni, miért ne lehetne megvitatni, és aztán a vitában elhangzottak alapján megfontolás tárgyává tenni azt, hogy jó-e, hasznos-e, és eldönteni, hogy támogatjuk-e avagy sem?
A vitát mindenképpen javaslom. A vitában majd eld?l, hogy kell-e, érdemes-e és szükséges-e az az eszköztár, amit ilyenformán a társadalomban felhasználhatunk.
Köszönöm szépen.
vissza