PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
42.A területfejlesztési támogatásokról..
2007.06.11.

2 óra 33 perc (hajnalban)
Részletes vita
A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveir?l, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerér?l
Kétperces felszólalás: 2 p. 10 mp.
Köszönöm elnök úr!
Igazán nem ildomos dolog hajnali fél 3-kor olyan témában szólni, amihez az ember ráadásul nem is gondolta, hogy hozzászól, de képvisel?társam véleményalkotása erre késztetett. Értem a logikát, amib?l kiindul, hogy a leghátrányosabb térségek besorolásáról egy abszolút szám, egy arány legyen, ami a kistérségeken belül jól kiszámítható, körülhatárolható. Akár lakosságszámban, akár pedig kistérség számban meghatározva. Ez azonban óriási hiba lenne. Tudniillik nem az elesettséget venné figyelembe, hanem függetlenül az elesettség, a rászorultság mértékét?l egy abszolút számot fogadtatna el. Ha egy ideális állapotot tételezek fel, mondjuk azt, hogy a kistérségek 90 százaléka egyik pillanatról a másikra nagyon jó helyzetbe kerül, akkor is ilyen mennyiséget kellene támogatni és ebbe a kategóriába helyezni. Vagyis az arra nem érdemeseket is támogatni kellene. Fordított esetben pedig kiesnének bel?le azok, akiket pedig támogatni kéne, de nem kerülnek bele abba a százalékos arányba vagy mértékbe.
Én tehát nem az abszolút számot, nem a lakosságszámot, nem az arányszámot tartanám helyesnek, hanem azoknak a mutatóknak a figyelembevételével, ami a kistérségek megítéléséhez alkalmas, kellene kialakítani azt a kategóriát, ami lehet 50 százaléka a legjobbak mutatóinak, de lehet más meghatározás is. Mindenképpen valamilyen viszonyszám kell, hogy legyen az alap.
Köszönöm szépen.
vissza