PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
43.A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról
2007.06.11.

3 óra 15 perc (hajnalban)
Részletes vita
A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról
Felszólalás: 5 p. 08 mp
Köszönöm elnök úr! Képvisel?társaim!
Nem tudom, ki találta ki azt, hogy a mai nap utolsó napirendi pontja a sportstratégia legyen. Lehet, hogy úgy gondolta, hogy erre lesz a legkevesebb érdekl?dés, vagy itt lesz a legkevesebb hozzászólás, vagy úgy gondolták, hogy az egységes megítélés meg az egyetértés maga után vonja majd azt, hogy itt nem lesz véleménynyilvánítás. Biztos, hogy tévedett, mert akik itt vagyunk, valószín?leg valamennyien sportemberek is vagyunk, és önmagában is egy komoly sportteljesítmény volt, hogy negyed 4-ig kitartottunk, és még mondjuk a magunkét. Bánki Erik jelezte is, hogy még egyszer szót kér. Nem fogom elvenni a kenyerét, de néhány kérdésben lehet, hogy érinteni fogom. Egyet azonban szeretnék kérni bizottsági elnök úrtól, hogy a független képvisel?t is valahova számolja bele. Vagy 3:1, vagy 4:0, de valahova számolja bele, mert semmiképpen sem jön ki a végeredmény, ha nem ilyenformán számol. (Utalás arra, hogy a teremben ezen a hajnali órán összesen három ellenzéki, egy kormánypárti és egy független képvisel? volt jelen.)
Én úgy gondolom, hogy az öreg parlamenti rókák is kevés olyan súlyos napirendr?l számolhatnak be, ahol mind az elutasításokban, mind pedig az elfogadásban egységes volt a bizottság, kormánypárti és ellenzéki része. Nem is tudok mondani olyan módosító indítványt, amelyiknél eltért volna a kormányoldalnak, az ellenzéki oldalnak és a független képvisel?nek a véleménye. Valószín?nek tartom, hogy a ma déli bizottsági ülésünkön – azt hiszem, dél körül lesz (Bánki Erik: 1 órakor.), 1 órakor lesz – a kiegészít? módosító indítványok esetében is hasonló lesz a bizottsági álláspont. Egyértelm?en azt jelzi, hogy nagy az el?terjesztés támogatottsága, és ez komoly politikai er?t jelent. Ez a lendület nem szabad, hogy megtörjön, erre építeni kell, és mindjárt az elejét?l fogva a stratégia népszer?sítésében. Ha úgy tetszik, az aprópénzre váltásában is meg kell hogy jelenjen ez az egységes hozzáállás. Csak így van esély arra, hogy ez a lendület kitart a költségvetésig, a költségvetés készítéséig. Fontos, hogy a költségvetésben megjelenjenek azok a tételek, amelyeket mi itt szeretnénk viszontlátni. Így meg is valósulnának azok az elképzelések, amelyek itt megfogalmazódtak elvárásként.
Feltétlenül kiemelésre érdemesnek tartom, amir?l még ma 1 órakor biztosan fogunk szavazni, az adókedvezményekkel kapcsolatos kérdéseket a sport területén, a sportot érint?, központi támogatásnövekedéseket, illetve a sportlétesítmény-ellátottsággal kapcsolatos kérdéseket.
Amit én mindenképpen szeretnék itt megemlíteni, az a fogyatékkal él?k sportjával kapcsolatos vita. Többoldalú megítélése van ennek a kérdésnek, hogy finoman fogalmazzak. Egy biztos: úgy t?nik, hogy végre konszenzus alakult ki a fogyatékkal él?k különböz? szövetségei és a minisztérium szakapparátusa között, és ezt én fontosnak tartom. Mi pedig el fogjuk fogadni – én a magam részér?l mindenképpen, de valószín?leg a bizottság is – azt a megközelítést, amit ?k egymás között konszenzussal kialakítottak. Nem akartunk ebbe mi kívülr?l beleszólni. Ha ez az ? számukra, mindkét fél számára megnyugtató, akkor ez a mi számunkra is elfogadható kell legyen. Én ezt azért tartom fontosnak, mert lehet, hogy létszámában nem sok, nem nagy létszámú a fogyatékkal él? sportolók köre, de mindenképpen társadalmilag egy olyan réteget képvisel, amelyre nekünk oda kell figyelni, és nem tehetjük meg azt, hogy nem kell? mértékben és kell? súllyal tesszük ezt. Köszönöm szépen.
vissza