PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
32.A családi jövedelemadózás..
2007.05.21.

Tárgysorozatba vétel
Egyes törvényeknek a családi jövedelemadózással összefügg? módosításáról
Felszólalás: 2 p. 25 mp.
Elnök Úr!
Tisztelt Ház!
Mögöttem nincs frakció, nincs frakciófegyelem, nem mondja meg senki, hogy mit mondjak, ezért szívem szerint mondom támogatom a KDNP javaslatát, egyetértek azzal, hogy családi adózás legyen Magyarországon. Egyszer?en azért, mert ha igaz az, hogy az egyik legnagyobb társadalmi kihívás a népességfogyás megállítása, ha elfogadjuk, hogy a családok segítése minden politikai er?nek, pártnak, közösségnek egyik legszentebb feladata kell legyen, akkor ez sem lehet ideológiai vagy presztízskérdés. Ez kötelességünk valamennyiünknek. Ha tehetünk érte, akkor tegyünk érte!
Meggy?z?désem, és nem kérem azt, hogy bárki is tartsa fel a kezét azok közül, akiknek a frakciója vezérszónoka elzárkózott ennek a javaslatnak a támogatásától, de ? szíve szerint támogatná ezt a javaslatot, azért, mert tudják és látják, hogy erre szükség van. Biztosan sokan lennének. Egy torz állásponthoz való ragaszkodás nem jó. Változtatni kellene rajta. A gyermekek vállalása, a család szentsége és mindaz, ami ehhez szükséges, a megélhetés a jövedelem megszerzésénél kezd?dik.
Az MSZP frakciója részér?l elhangzott vélemény szerint a fogyasztás szabályozása fontosabb; én azt mondom, hogy el kell jutni a fogyasztásig. Ahhoz, hogy valaki fogyasztani tudjon, jövedelemre, méghozzá elkölthet? jövedelemre van szüksége. A családok létszámának megfelel?en tehát jutalmazni kellene azokat, akik vállalják a nagyobb családot, nem elvonni t?lük. Ilyenformán a magam részér?l, ha csak egy szavazattal is, de támogatom ezt a kezdeményezést. (Nagy taps az ellenzéki oldalon.)
vissza