PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
28.A nemdohányzók védelmét szolgáló törvény..
2007.04.23.

Általános vita
Egyes, a nemdohányzók védelmét szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról
Felszólalás: 7 p. 30 mp.
Köszönöm, elnök úr!
Kedves Képvisel?társaim!
?szintén szólva, jó ülni itt a patkóban akkor, amikor valami olyan témát talál a parlament, ami pártállástól függetlenül azonos megítélést kap. Még akkor is, ha kisebb pengeváltás azért volt. Ez valószín?leg azért van, mert a dohányzáshoz való viszony er?sebb még a képvisel?k többségénél is, mint a párthoz való köt?dés, és ez nem biztos, hogy rossz. Els?sorban azért nem, mert amikor egy ilyen téma el?kerül, lehet, hogy néhányunkban megfogalmazódik, hogy ez egy kevésbé fajsúlyos ügy, pedig nem így van. Az, hogy most itt nem az határozza meg a véleményalkotást, hogy ki fogalmazta meg, hanem az, hogy mit mondott, mire tett javaslatot, önmagában véve példaérték? lehet, és jó, hogy így van.
Megítélésem szerint ez egy nagyon komoly, fajsúlyos ügy, mert a fiatalok szokásait próbálja keretek közé szorítani. Amikor Tóth Károly képvisel?társam azt mondja, hogy a dohányosok védelmében szól, akkor nem tesz jót, mert biztatást ad a dohányzás éppen rászokni készül? fiataloknak. A mi országunkban fordított folyamat zajlik most le, mint általában a világban. Az id?sebb korosztály körében a dohányosok száma jelent?sen csökkent, a gyerekek körében pedig a dohányosok száma jelent?sen növekszik. Ez egy tökéletesen ellentétes folyamat, és ha valahol meg lehetne fordítani ezt a folyamatot, akkor azt pontosan a gyerekeknél lehet megtenni.
Az, hogy van szabályozás, van jogszabály, az egy dolog. Ha csak mindig erre hivatkozunk, de nem szankcionáljuk, és oly mértékben nem sikerül szankcionálni, hogy korlátozni is tudjuk, akkor a homokba dugjuk a fejünket, vagy a sz?nyeg alá söpörjük a problémát. Kipipálunk valamit, de tulajdonképpen nem történik érdemben semmi.
Nem tudom, hogy mikor kerül rá sor a mai napon, de valamikor még a kés? esti órákban sor kerül a gyermekszegénységgel kapcsolatos kérdéskörre. Meggy?z?désem, hogy a gyermekszegénység és a gyermekdohányzási szokások nagyon szorosan összefüggnek egymással, mint ahogy a gyermekszegénység és a fiatalkori alkoholizmus is nagyon szorosan összefügg egymással. Ezek a kérdések olyan mértékben összefüggnek, olyan mértékben kapcsolódnak egymáshoz, hogy nem is lehet ?ket elszakítani. Ha egy kérdésben végre konszenzust tudunk kialakítani, hogy keményen szankcionálni kell, akkor már el?rébb jutottunk, és ez pozitívumként értékelend?.
Az is meggy?z?désem, hogy egy társadalom kulturáltsági fokát jelzi a dohányzáshoz és a dohányosokhoz való viszony. Ha azt vizsgáljuk, hogy a különböz? társadalmak a világ különböz? részein hogyan viszonyulnak a dohányzáshoz, akkor nagyon könnyen szoros, szignifikáns összefüggést lehet látni a társadalmak fejlettségi foka és a dohányzáshoz való viszony között. Minél fejlettebb egy társadalom, annál inkább visszafogottabb a dohányzás, annál kevesebb a dohányos, annál keményebben szabályozzák és tudják eredménnyel szabályozni a dohányzást, beleértve a vásárlást is.
Miért van ez? Egyszer?en azért, mert az egészségkárosító szokások közül, amelyekb?l meglehet?sen sok van, a legáltalánosabb és a legbocsánatosabb a dohányzáshoz való viszony. Pedig ennek kéne a legkeményebbnek lenni, mert sok minden ebb?l indul ki. Elnézést, ha a kábítószerre utalok, de a kábítószeres cigaretta is tulajdonképpen els?sorban a dohányos fiatalok körében jelenik meg els?sorban. Én azt mondom, hogy a kereskedelmi jogot igenis korlátozni, szankcionálni kell. Ezen kívül számos más megoldást kell keresni, hogy ez a káros szokás els?sorban a gyerekek, a fiatalkorúak körében visszaszoruljon.
Az már csak akadékoskodásnak t?nne, ha most elkezdenénk azon gondolkodni, miként lehet majd ezt betartani? De legyen ez akkor gond, amikor már a szankcionálás lehet?sége megvan, mert ett?l kezdve jön az, hogy kisebb boltokban, kisebb közösségekben, falvakban, ahol ismeri a keresked? a vásárlót, ott könnyen meg tudja ítélni a helyzetet. Mert nem lehet mindig elkérni a személyi igazolványt egy cigarettavásárlásnál. Egy nagyobb város nagy bevásárlóláncában, egy Tesco áruházban én kíváncsi lennék arra, hogyan tudja kisz?rni, vagy hogyan akarja kisz?rni egyáltalán az eladó, a pénztáros a dohányárut, vásárló fiatalt. Ide is igaz az, hogy minél kisebb egy közösség, minél jobban ismeri egymást egy közösség, annál inkább lehet a szokásokat pozitív irányban alakítani. Minél inkább elszemélytelenednek a közösség tagjai, annál kevésbé lehet mindezt megtenni.
A magam részér?l azt mondom, jó, hogy idekerült ez az el?terjesztés, jó, hogy a patkó különböz? oldaláról támogatják. Akár pozitív példaként is, amikor oda kell tenni az asztalra, hogy vannak témák, aminél alárendelik a párthovatartozást a képvisel?k. Ez egy ilyen ügy. Gratulálok a gondolathoz, a felvetéshez, és nincs kétségem afel?l, hogy el fogja fogadni a parlament.
Köszönöm szépen. (Taps.)
vissza