PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
29.A földgázellátásról..
2007.04.23.

Általános vita
A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról
Felszólalás: 3 p. 29 mp.
Köszönöm, elnök úr!
Kedves Képvisel?társaim!
Nemcsak azért, mert viszonylag rövid törvényjavaslatról van szó, hanem azért is, mert érdekelt a dolog, elolvastam, kicsit utánanéztem, meghallgattam államtitkár úr szóbeli kiegészítését, és azt hittem, hogy értem. De minél tovább ülök itt és hallgatom a vitát, annál zavarosabbnak t?nik számomra, vagy annál bonyolultabbnak, pedig valószín?leg végtelenül egyszer? kérdésr?l van szó. Bár azt, hogy egy meg nem épült vezetékre - ami valószín?leg 2008-ig sem fog megépülni - hogy lehet ideiglenes engedélyt kiadni 2008. december 31-ig, ezt még mindig nem értem, de ezt nem tartottam olyan kérdésnek, hogy most felvessem. Mint ahogy azt sem, hogy az Energia Hivatal milyen alapon, kinek, milyen feltételekkel, milyen id?re adhat engedélyt.
Azt azonban világosan kellene látnunk, hogy aki vezetéket épít, az utána hasznosítani akarja azt. Vagy úgy, hogy saját maga szállít rajta gázt, és el akarja adni, vagy úgy, hogy valakinek bérbe adja, aki azon gázt szállít. De ha ezt Magyarországon keresztül szállítják, akkor Magyarország annak haszonélvez?je lehet: itt van, könnyebben lehet bel?le vásárolni. És minél több ilyen lehet?ségünk van, annál inkább kedvez?en alakulhat a versenyhelyzet. Az a versenyhelyzet, amib?l végül is a fogyasztó valamilyen formában kedvez?en kerülhet ki. Vagyis egy kezelhet? fogyasztóár és egy biztonságos ellátás jöhet létre.
Ha a cél, ami megfogalmazódott, az, hogy Magyarország gázellátása több alternatívára épüljön - márpedig több vezeték többalternatívás lehet?séget adhat -, és ezenkívül még tranzitdíjat, vagyis bevételt is fog jelenteni az nekünk csak jó lehet. Ez az állami bevétel a gáz fogyasztói árat stabilizáló elemként jelenhet meg. Ha ez így van, akkor ezt lehet támogatni, bár egy vagy több átmen? cs? önmagában véve még nem garantálja ezeknek, a céloknak az elérését. Azt, hogy ebb?l milyen haszna lesz Magyarországnak, az dönti el, hogy milyen formán tudunk mi ezekb?l, az alternatívákból a saját magunk számára hasznot hozni. De ez nyilván nem itt a patkóban fog eld?lni, hanem azoknak a cégeknek a versenyében, akik ebben hasznosítóként részt vesznek akár egy szakasz, akár pedig az egész cs?vezeték esetében.
Köszönöm szépen.
vissza