PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
27.„Legyen jobb a gyermekeknek!”
2007.04.16.

Általános vita
„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.
Kétperces felszólalás: 2 p. 02 mp.
Köszönöm, elnök úr!
Tisztelt Ház!
A képvisel? asszonynak teljesen igaza van, amikor azt mondja, hogy pontos határid?ket kellene meghatározni.
Vannak itt olyan folyamatok, amiket ha nem kezelnek id?ben, nem kezelünk id?ben, akkor megfordíthatatlanná válnak, vagy a megváltoztatásuk sokkal többe fog kerülni. A határozati javaslat egyik pontja szerint, cselekvési programot kell készíteni - mindenféle határid? nélkül. Ha valami sürget bennünket, és valamire el kell kötelezni a kormányt, akkor az az, hogy ezt a cselekvési programot meghatározott id?n belül el kell készíteni, és ez nem lehet egy évnél hosszabb id?. Tehát egy éven belül ezt el kell követnie.
A javaslat háromévenként új cselekvési programot vagy felújítást ír el?. Én azt mondom, hogy e mellett legalább évenkénti monitorozást is biztosítani kell, ha másként nem, akkor az illetékes bizottság el?tt számoljon be a kormány.
Ha ez így készül el, akkor van remény arra, hogy a ma érzékelhet? problémákat id?ben lehet kezelni, a folyamatokat meg lehet állítani, le lehet lassítani, és utána átfordítani egy pozitív irányba.
Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)
vissza