PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
21.Vidékfejlesztés vagy falurombolás?
2007.03.27.

Politikai vita
Vidékfejlesztés vagy falurombolás?
Felszólalás: 5 p. 04 mp.
Elnök úr!
Tisztelt Ház!
Én optimista ember vagyok, ezért a mai vitanap kezdeményezése mögött tulajdonképpen nem mást, mint a vidékért érzett, tenni akaró aggódást akarom látni. Bár az eddigi hozzászólások azt sejtetik, mint ha a vidéken él?k helyzete csak ürügy lenne arra, hogy beszéljünk, és a különböz? vélemények úgy ütközzenek, hogy abból egy adok-kapok is kijöhet.
Kétségbevonhatatlan tényekkel ugyan, de eddig a vezérszónokok elbeszéltek egymás mellett. Általam tisztelt kormánypárti és ellenzéki képvisel?társaimra ez egyaránt igaz. Valódi párbeszédre lenne szükség, valódi aggódásra, valódi közös gondolkodásra. Bocsánat, de vidékpártiként mondom: nem a vidékr?l kellene beszélni, hanem a vidékért, a vidéken él?kért szólni és tenni.
Kedves Képvisel?társaim! A "vidék" szó alatt sem ugyanazt értjük valamennyien. A vidék, a vidékiség esetenként - valljuk be - pejoratív hangulatot, néha sértést is hordoz, máskor a vidék, a szép tájú vidék nosztalgikus és illúziókelt? is lehet. A valóságban nem más, mint a táj, az épített környezet és többségében viszonylag kis létszámú emberi közössége együttese.
De mi a vidék? Minden, ami a f?városon kívül van? Vagy minden, ami a megyei jogú városokon kívül van?. Vagy a kisvárosok is még a vidék fölött vannak? Ne vitatkozzunk ezen, nem is ez a lényeg. Személyes megítélésem szerint a dönt? kérdés az, hogy a javak elosztása milyen távolságra esik egy adott közösségt?l. Minél több szolgáltatás esik távol egy adott települést?l, annál inkább vidéki, és így annál inkább kitett helyzetbe kerül.
Térségben kell gondolkodni és gondoskodni a vidékr?l - vallom én, és remélhet?leg nagyon sokan. A helyi döntési lehet?ségek és a melléjük rendelt források határozzák meg azt, hogy adott id?szakban, adott helyen er?södik vagy éppen gyengül egy térség vidéki jellege. Mert mindkét folyamatnak tanúi vagyunk, tanúi lehetünk, és befolyással vagyunk rá. Személyes célom volt mindig is, hogy megteremtsük, megtartsuk az élhet? élet feltételeit a somogyi településeken, és ez ma is sokunk számára az igazi kihívás. Nem engedhetjük meg, hogy kiürüljenek a vidéki iskolák, a m?vel?dési házak, a templomok, a posták. Mert ha igen, akkor nincs más út, mint hogy kulcsra zárják ?ket, és keresni kell a megoldást, hogy a szolgáltatás eljusson hozzájuk.
Mi a megoldás? Aktív vidékfejleszt? politika, nemcsak szavakban, de érzékelhet? módon is. A legfontosabb támogatott cél kell hogy legyen a megélhetési feltételek komplex javítása és kialakítása, a leépülés megel?zése. Mert visszafordítani már nagyon nehéz, megel?zni sokkal könnyebb. Ez sem egyszer?, de sokkal könnyebb. Természetesen hiba lenne mindenütt minden szolgáltatást igényelni. És itt bújik el? a kistérség szerepe. Kulcskérdés az, sikerül-e a szolgáltatás elérhet?ségét biztosítani. Ehhez úthálózatra van szükség, ehhez megfelel? közlekedési, tömegközlekedési feltételekre van szükség, színvonalas utazó, helybe hozott szolgáltatásra, és olyan telekommunikációra, ami egy valós e-Magyarország lehet?ségét teremti meg minden egyes településen. És még valamire szükség van: közbiztonságra, a közbizonytalanság és a közfélelem helyett. Igaz, másutt is, de a kistelepüléseken, a magyar vidéken különösen szükség lenne nagyobb közbiztonságra.
Kedves nem vidéki Képvisel?társaim!
Talán a legfontosabb az lenne, ha a nem vidéki Magyarország felismerné, hogy számukra sincs más járható út, mint a vidék fejlesztése.
Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)
vissza