PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
19.Környezetvédelmi törvények..
2007.03.20.

Általános vita
Környezetvédelmi törvények környezeti felel?sséggel összefügg? módosításáról
Kétperces felszólalás: 1 p. 48 mp.
Elnök úr!
Tisztelt Ház!
Van itt egy kifejezés, amit egyel?re nemigen használtunk, csak körüljártunk. Majdnem mindenki err?l beszél, ez az eredeti állapot visszaállításának a kötelezettsége. Mennyiben lehet az eredeti állapotot visszaállítani? Mennyire utópisztikus elképzelés ez? Inkább azt a kifejezést lehetne használni, hogy az eredeti helyzetet megközelít? állapotnak a visszaállítása, és ez akár lehet egy rendezvény esetében is. Pl.: amikor a természetben rendezvények vannak, off road fesztiváloktól kezdve kulturális fesztiválokig, ami után azért meglehet?sen nagy környezeti károsodás, maradványok vannak. Ha ez valóban megközelíti az eredeti állapotot, akkor jó úton járunk. Ha nem, akkor bizony be kell avatkozni ezekbe a folyamatokba, és már az engedélyek kiadásának id?szakában be kell azokat a szankciókat építeni, amiknek a végrehajthatósága, ellen?rzése, a számonkérhet?sége a kés?bbiekben alapját adja annak, amivel mindazt el tudjuk érni, amit valamennyien szeretnénk.
Még egyszer hangsúlyozom, egyet akarunk, valószín?leg a törvénymódosítás minden bet?je is ezt szeretné alátámasztani. Meggy?z?désem, hogy ebben a parlamentben nincs olyan képvisel?, aki ne azonos módon közelítené meg vagy akarná megközelíteni ezt. Törekedjünk arra, hogy készüljön egy olyan módosítás, amit mindenki szívesen támogat. Akik itt hozzászóltak, valamennyien szakmai alapon szóltak hozzá, és valamennyien úgy szóltak akarják, akarjuk, hogy egy élhet? környezet vegyen bennünket körül. Köszönöm szépen. (Szórványos taps.)
vissza