PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
20.Környezetvédelmi törvények..
2007.03.20.

Általános vita
Környezetvédelmi törvények környezeti felel?sséggel összefügg? módosításáról
Kétperces felszólalás: 1 p. 46 mp.
Elnök úr!
Bókay képvisel?társamnak azzal a megállapításával, mondatával teljes mértékben egyet lehet érteni, hogy bizonyos esetekben a magyar törvényalkotás, szabályozás szigorúbb, mint a nemzetközi, szigorúbb, mint az uniós elvárások. Én úgy fogalmaznék ezek után, folytatva Ékes képvisel?társam gondolatsorát, hogy az uniós megfelelés, a jogharmonizációs kényszer jó apropó volt arra, hogy áttekintsük ezt a törvényt, és a módosításokat elvégezzük, amiket egyébként is el kellett volna végezni a magyar lakosság egészsége vagy a környezet megóvása érdekében.
Egy példát szeretnék mondani arra, hogy miben szigorúbb a magyar törvényalkotás. Ha jól tudom, akkor a vétség objektív felel?sségi formáját alkalmazza a környezetvédelmi törvény, ellentétben a nemzetközi törvényalkotással, például az uniós országok törvényalkotásával. Mir?l is van szó? Nem másról van, mint arról, hogy a magyar törvényalkotás nem tesz különbséget a gondatlanság és a szándékosság között, és ez sokkal szigorúbb helyzetet teremt azok számára, akik a környezetkárosításban szerepl?ként részt vesznek, és ez a tevékenységük megítélése szempontjából egyáltalán nem mindegy. Úgy gondolom, ez is azt mutatja, hogy bizonyos esetekben el?tte járunk Európának.
Köszönöm szépen.
vissza