PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
17.Jöv?nk esélye a gyermek
2007.02.20.

Politikai vita
Jöv?nk esélye a gyermek
Felszólalás: 3 p. 47 mp.
Elnök úr!
Tisztelt Ház!
Végtelenül bölcs dolognak tartom mind a téma felvetését, mind pedig a vitanap kezdeményezését. Egyetértek azzal a véleménnyel, hogy kevés ennél fontosabb része van az életünknek. Mint éppen ez a téma.
Három olyan szót tartok fontosnak megemlíteni, ami ma sokszor elhangzott, de mindenképpen meghatározó kell hogy legyen. Ez a három szó a közös felel?sségvállalás, a közös példamutatás és mindenekfölött a közös gondolkodás. Ha ezeket sikerül megvalósítani mind társadalmi, mind politikai értelemben és közösen, akkor, lesz értelme ennek a néhány órának, amit itt a Házban e kérdéssel eltöltöttünk.
Ne értsék félre, amit most fogok mondani. Meggy?z?désem, hogy a gyermekvállalási modell többségében örökl?dik. Nem genetikailag, hanem tapasztalati úton. A gyermek vagy jó példát lát maga körül, vagy jó családi életet tapasztal, vagy sem. Mindegyikb?l levonja, levonhatja a következtetéseket, és továbbviszi magával.
Nekünk különösen komoly kihívást jelent vagy kell, hogy jelentsen szül?ként, pedagógusként, közéleti emberként, és politikusként is, hogy jó példát mutassunk, a saját életünkkel. Tudjuk-e és merjük-e mondani a saját gyerekeinknek vagy politikusként, képvisel?ként a körülöttünk lév?knek azt, hogy tedd úgy, ahogy én - vagy csak beszélünk róla? Ha nem tudjuk azt mondani, hogy tedd úgy, ahogy én, akkor nem tesszük jól a dolgunkat! És száz szónál is többet ér egyetlen példa!
Én hiszem azt, hogy egy gyereket szóval nevelni csak addig lehet, amíg keresztben elfér az ágyon. Attól kezdve már csak a példa hat, amit lát a szül?t?l, a pedagógustól, a politikustól, a m?vészekt?l, a tudósoktól, a sportolóktól, és így tovább. Ez a lényege ennek az egész kérdéskörnek. Ha sikerül elérnünk, hogy jó példát láthatnak maguk körül a gyerekek, akkor majd nem kell ezekkel a problémákkal foglalkozni.
Hiszem azt, hogy ez nem mennyiségi kérdés, sem forintban, sem darabszámban - elnézést: gyerekszámban. Ez min?ségi kihívás valamennyiünknek, és ennek a min?ségi kihívásnak kell megfelelni. És ha a mi bizonyítványunkat a saját gyerekeink állítják ki, akkor tudomásul kell venni, hogy az ? párválasztásuk, gyermekvállalásuk fogja eldönteni azt, hogy végül is jól tettük-e a dolgunkat vagy sem.
Én két javaslatot tennék. Az egyik, hogy az egyéni adózás mellett egyetértek azzal, hogy a családi személyi jövedelemadózás kerüljön meghatározásra, kiegészítve a szociális véd?hálóval. (Az elnök a cseng? megkocogtatásával jelzi az id?keret leteltét.)
A másik pedig, amit javaslatként tennék, hogy a nevel?szül?i hálózatot (Az elnök ismét csenget.), az állami gondozott gyerekeknél sokkal jobban kellene támogatni, segíteni...
ELNÖK: Köszönöm szépen, képvisel? úr.
DR. GYENESEI ISTVÁN (független): ...mert ott valóban jó példát láthatnak a gyerekek, sok állami gondozott gyerek. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)
vissza