PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
16.A Magyar Közt. 2007. évi költségvetésér?l
2006.12.12.

Részletes vita
A Magyar Közt. 2007. évi költségvetésér?l
Kétperces felszólalás: 1 p. 42 mp.
Elnök Úr!
Tisztelt Ház!
Vissza kell térjek a Gulyás Dénes által felvetett és Tatai-Tóth András képvisel? úr által válaszolt kérdéskörre, ez a magyar m?vészetoktatás kérdése az iskolákban. Tény, hogy ez nagy fejl?dést mutat, hiszen jelenleg 841 iskolában 340 ezer gyereket érint. Az is tény, hogy alakultak a pillanatnyi helyzetet kihasználó intézményekben ilyen képzési formák, de a becsületes többség védelme érdekében nem szabad, hogy a fürd?vízzel kiöntsük a gyereket is. Éppen ezért felhívnám a figyelmet arra, hogy a 2006-os költségvetési törvény már el?írta a min?sítés kidolgozását, amit itt többen jeleztek. A szakmai szervezetek ez év szeptember 12-én vettek részt a minisztériumi megbeszélésen, és itt abban állapodtak meg - és szeretnék ebb?l idézni -, hogy 2007 januárjáig fogják ezt kidolgozni.
Vagyis nem lehetnek még kész helyzetben. Egy min?sítési rendszer hiányára hivatkozva nem tehetjük meg, hogy most ne szavazzuk meg a normatíva tartását. Ezért azt kérem, hogy miután Somogy megyében is a legtöbb település elmaradott térségben van, a legtöbb iskolában elmaradott helyzetben lév? gyerekeket oktatnak a m?vészeti oktatás területén, ne szüntessük meg ezt a támogatási formát, ne szavazzuk meg ezt a normatívacsökkentést, mert olyan értéket szüntethetünk meg, amit kés?bb nem tudunk pótolni.
Köszönöm szépen. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)
vissza