PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
14.Új Magyarország Fejlesztési Terv
2006.10.17.

Politikai vita
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Felszólalás: 4 p. 59 mp.
Elnök Úr!
Tisztelt Ház!
Csupán annyit kérnék figyelembe venni, hogy az MDF részemre további három perc lehet?séget biztosított, ezzel kívánok élni. Köszönöm szépen.
Megdöbbent?, mennyire sokszín?en különböz? elvárással és különböz? értelmezéssel közelítették meg a hozzászólók azt, hogy mi a célja az Új Magyarország fejlesztési tervnek. Nyilván ez politikai köt?dést?l, frakciótól is függ, hogy milyen helyi tapasztalatokkal rendelkeznek, milyen elvárások fogalmazódnak meg. Talán a legegyszer?bb válasz az lenne erre a kérdésre, hogy az emberek jobban érezzék magukat. Túlságosan is leegyszer?sítettem. De az a fontos, hogy azt érezzék, tudják vagy kiszámíthassák, és ne csak kevesek, hanem minél többen, és ne csak ideig-óráig, hanem tartósan, és ne csak egyesek egyes térségekben, hanem az ország valamennyi területén érezni lehessen majd ennek a tervnek a hatását.
Nyilvánvaló, hogy nem életszer? a kérdés, hogy mindenütt legyen-e fejlesztés, vagy csak a kiemelt térségekre kell koncentrálni az er?ket. A miniszterelnök úr is beszélt err?l, és egyetértek azzal, hogy nem is-is a válasz, hanem az, hogy pontosan kell tudni a konkrét helyekre és helyzetekre, hogy hol mit, milyen mértékben, milyen arányban és mikor fogunk tudni fejleszteni. Ezekre választ kell adni, és nem csak valamikor hét év múlva, amikor túl leszünk rajta, hanem minél el?bb. Mert mellette fel kell sorakoztatni a helyi er?ket, fel kell sorakoztatni a vállalkozókat, fel kell sorakoztatni azokat - önkormányzatokat -, akik ebben valamilyen formában részt kívánnak vagy részt tudnak venni.
Lehet-e optimális megoldást találni? Erre az a válaszom, hogy lehet, vagy nem lehet, mindenképpen kell. Mi az optimális megoldás? Az optimális megoldás az, ha eltér? mértékben ugyan, de mindenütt érzik a változást, ne csak országosan, ne csak regionális szinten, hanem a megyékben, a kistérségekben, a falvakban és a városokban egyaránt. Vannak minimális igények, amit mindenütt biztosítani kell vagy helyben, vagy pedig elérhet? közelségben. A programok ezt ne csak ígérjék, hanem garanciákat is kell hogy adjanak erre. Ezeket a garanciákat szeretnék látni azok az emberek, akik az ország legkülönböz?bb részein élnek. Mondjuk, Somogy megyében, a fejlett Balaton-parton, vagy a kevésbé fejlett, elmaradott Dráva-völgyében, a Dráva vidékén, a Rinya mentén, a kistérségi központokban, Nagyatádon vagy éppen Barcson, vagy pedig az apró somogyi településeken, vagy a nagyközségekben.. Közben persze m?ködni is kell, és ez legalább annyira fontos, mint a fejlesztés.
Hol vannak a tartalékok, a költségvetést kímél? tartalékok, például az önkormányzatoknál? Meggy?z?désem, hogy sok segítséget adna, ha a forrással le nem fedezett kötelezettségekben némi átmeneti enyhítésre kerülne sor. Akár csak úgy, hogy a kötelezettségek teljesítésének a határidejét kés?bbre tennénk. Ez semmibe nem kerül, csak egy kis odafigyelésbe, de óriási lehet?ség és segítség azoknak, akik ma a terheket érzik.
Vagy például az élelmiszer-gazdaság területén a mez?gazdaság t?kevonzó képességét jelent?sen növelné, ha az állati termékeket feldolgozó élelmiszer-ipari üzemek az alapanyag saját megtermeléséhez földterületet vásárolhatnának. Nem bankokról van itt szó, hanem azokról, akik termelnek. Ha ?k nem csak bérelhetnék ezt a földet, akkor hasznosulna a földterület, és olyan t?ke kerülne a magyar élelmiszeriparba, ami ma nem mozdul meg addig, amíg az alapanyag-termel? háttérhez a földtulajdont meg nem tudja szerezni. Hozzuk helyzetbe a saját termel?inket, ne várjuk, hogy a génkezelt külföldi termékek lepjék el az országot, mert onnan már csak egy lépés lesz az, hogy génkezelt képvisel?k kerülnek a magyar parlamentbe is.
Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
vissza