PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
13.A Kormány iránti bizalom kinyilvánításáról
2006.10.06.

Általános vita
A Kormány iránti bizalom kinyilvánításáról
Felszólalás: 5 p. 04 mp.
Elnök Úr!
Tisztelt Ház!

Soha olyan aktuálisak nem voltak Seneca szavai, mint itt és most a magyar Parlamentben. Hívd segít?társul a bölcsességet.”

Nem kétséges, érthet?ek az indulatok. De a megoldásnak esélyt adni egyetemes érdekünk.

Praktikus megoldást kell választani.

Mindenekel?tt fontos tisztázni: mit jelent ma, itt a Parlamentben egy igen és mit jelent egy nem gomb.

Ha e kérdésben volt dilemmám, azt eloszlatta az a féltés, amit a somogyi településeket járva tapasztaltam.

A véleményem nem személyfügg?. Ez lenne akkor is, ha a kormányf?i székben fordított lenne a szereposztás.

Akkor vagyunk kell?en bölcsek, ha nem csak azt mondjuk meg, mit nem akarunk, hanem világosan megmondjuk azt is, hogy helyette mi vagy ki garantálja a jobbat.
A jelenlegi labilis egyensúlyi állapotunkon vélt vagy valós sérelmek miatt felel?tlenség tovább rontani.

Van két felneveletlen gyermekünk, akiket magyar jöv?nek és magyar demokráciának hívnak. Kicsit retardáltak szegények, de a mieink. Közösen hoztuk össze és nem cserélhetjük ki ?ket.
Els?dleges felel?sségünk a gyermekeink iránt van.
És itt most segíteni kell.

A kérdés úgy tehet? fel a legpontosabban, hogy bízunk-e a kormány gazdasági folyamatokat kiigazító, az állam m?ködését megreformáló programjában.

Err?l szavazunk ma. Nem a legitim és legális kormány alternatívájáról. Err?l is lehet b?ven mondanivalónk, de az más lapra tartozik.

A mai döntésünk politikai köntösbe kényszerített gazdasági kérdés. Ez világos. Ha kinézünk az ablakon, remélhet?leg ott sem lesz sötétebb a kép.

Úgy t?nik, ma nincs a jelenlegit?l eltér?, életképes program. Tudjuk, az Unió befogadta az. A makrogazdasági szakemberek pedig még feszítettebb tempót diktálnának az államköltségek lefaragásában. Ezt meghallgatni lehet, de megfogadni már nem.

Az ?szödi beszédr?l csak annyit, hogy egy kis jóindulattal akár nyíltszíni gyónásnak is tekinthet?. Ami abban elhangzott, az nem más, mint az elkövetett b?n drasztikus, szókimondó beismerése. Mi több, a jöv?re nézve benne van az is, hogy „a b?nre vezet? alkalmat elkerülöm.”

Magyarország miniszterelnökének stabilitása, ma Magyarország stabilitásának biztosítéka. Ezt nem kockáztathatjuk.

Miniszterelnök Úr!

Kérem és általam sokan kérik Önt, fordítson több figyelmet a szövetségesek körének b?vítésére és ahol nem muszáj, ne nyisson új frontokat. Ehhez jó alap a mai beszéde. Ezen az úton haladjon tovább.

Az ?szödi beszéd nyelvészeti és retorikai értékelését pedig a továbbiakban bízzuk a szakemberekre. Hatásának megítélését pedig a választópolgárokra, akik majd mérlegelnek és meghozzák döntésüket.

Ahogy demokráciában ez szokás - az urnáknál, és remélhet?leg csak 2010-ben.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az MSZP padsoraiból. - Folyamatos zaj.)
vissza