PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
12.A közoktatásról és feln?ttoktatásról szóló törvények módosításáról
2006.07.04.

Általános vita
A közoktatásról és feln?ttoktatásról szóló törvények módosításáról
Kétperces felszólalás: 2 p. 15 mp.
Elnök Úr!
Tisztelt Ház!

Talán a szükségesnél és indokoltnál is több szó esik e vita során a fels?oktatási tandíjról és méltatlanul kevés a falusi iskolákról, amelyeknek sorsa alapvet?en befolyásolja a települések életét.

A falvak önkormányzatainak akkor lesz jöv?je, ha képesek és készek közszolgáltatást biztosítani lakóik számára.

Ennek egy része a környez? településeken is lehet, ha az elérhet?ségük biztosított. Ehhez jó útviszonyok és megfelel? tömegközlekedési megoldások kellenek. Ellenkez? esetben vagy hiányoznak vagy megdrágítják az emberek életét.

Tulajdonképpen a regionális átalakulásnak is ez a legnagyobb dilemmája.

A jogalkotóknak törekedni kell arra, hogy az óvodai ellátás és az alapfokú, 1-4. osztályos oktatás a falvak lélekszámától függetlenül megmaradjon a kistelepüléseken. Csak így alakulhat ki a gyerekekben az alapvet? identitás, a valahová tartozás érzése, szemben a gyökértelenség veszélyeivel. Ez esetben se feledjük, hogy egy gyereket szavakkal és hatékonyan csak addig lehet nevelni, amíg keresztbe elfér az ágyon. Már csak azért is kiemelten és különleges felel?sséggel kell kezelni az óvodáskori és kisiskolás kori intézmények m?ködtetését.

A törvényhozásnak a mindenkori költségvetési rendelet megalkotásakor figyelmet kell fordítania arra,, hogy a szükséges forrásokat is biztosítsák az említett közoktatási intézmények m?ködéséhez. Ellenkez? esetben minden szavunk csak írott malaszt marad.

Ha majd a költségvetést tárgyaljuk, ne feledkezzünk meg a falvak és kisvárosok oktatási rendszerének m?ködtetéséhez szükséges anyagi feltételek biztosításáról.

Köszönöm.
vissza