PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
7.A helyi önkormányzati választásokról..
2006.06.27.

Részletes vita
A helyi önkormányzati választásokról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról
Felszólalás: 4 p. 26 mp.
Módosító indítvánnyal éltem a törvényjavaslat mellékletében lév? számadatok korrigálása érdekében. A megyei önkormányzatok képvisel?-testületi tagjainak száma ez ideig négy megye kivételével 40 f?. A javaslat logikátlan módon került meghatározásra, 28, 31 és 36 f?re javasolja csökkenteni a megyei közgy?lések tagjainak számát.

Az indoklásrészben szerepel az, hogy ennek alapja nem egyéb, mint a megyék megyei jogú városok nélküli lélekszáma. Aki egy picit is belelátott már valaha a megyei közgy?lések, önkormányzatok munkájába, annak tudnia kell, hogy a megyei testületek munkája nem a választópolgárok számától függ. Sokkal inkább függ a települések számától, és még inkább függ azon intézmények számától, amelyek az adott megyei önkormányzat tevékenységi körébe tartoznak, vagy hogy másról ne beszéljek, mondjuk a költségvetési f?összegt?l. Ezért logikátlan ez a javaslat, amit néhány példával szeretnék érzékeltetni.

Addig, amíg például Baranya megyének 301 települése van, Békés megyének pedig 75 - tehát a különbség óriási -‚ addig a 75 településszámú Békés megyének 36 tagú testülete lenne a javaslat szerint, Baranya megyének pedig 31 tagú testülete lenne. Somogy megyében 245 település esetén szintén 31 tagú lenne a képvisel?testület létszáma. Ha az intézmények számát nézem, akkor tegyük Somogy megyét és Szabolcs megyét egymás mellé. Somogy megyének 42 intézménye van, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének 41, tehát közel ugyanannyi. Ugyanakkor a képvisel?testületi tagok számára vonatkozó javaslat Somogynál 31, Szabolcs-Szatmárnál pedig 13-mal több, 44.

Hasonlóképpen lehetne példálózni a költségvetési f?összeggel is. Például Vas megyének és Veszprém megyének ugyanannyi a költségvetési f?összege, 23 milliárd forint, ugyanannyi az intézményeinek a száma, ugyanannyi a településeinek a száma, 216-217, mégis a kett? közti különbség 28 és 36 képvisel?i mandátum. Elfogadhatatlan, tulajdonképpen indokolatlan, és a magam részér?l semmiképpen nem tudom támogatni a javaslatot. Nem látom azt az indokoltságot, ami kizárólag a lélekszámhoz, a választópolgárok számához köti a megyei közgy?lési tagok számát. Sokkal határozottabb és sokkal egyértelm?bb rendez?elv a települések száma, az intézmények száma és a költségvetési f?összeg. A valós, tényleges megyei feladatok ebb?l következnek.

Köszönöm.
vissza