PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
8.A helyi önkormányzatokról..
2006.06.27.

Általános vita
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról
Kétperces felszólalás: 2 p. 02 mp.
Elnök Úr! Tisztelt Ház!


A települések számára ma még messze nem kihasznált lehet?ség a kistérség. Bármennyire is furcsa, ez egy komoly tartalékokat magában hordozó sikertörténet. Amit meg kell tölteni tartalommal. Nagyon sok a kérd?jel, amire az élet és mi fogja megadni a választ. Ugyanakkor a kistérségeknek nem a kényszerre kell alapulniuk, hanem a szükségszer?ség felismerésére. Ahol jól m?ködik, ott ez meg is történt már. Ez legyen a cél és ez legyen a törvényalkotás célja is, hogy ehhez teremtse meg a feltételeket.

A kistérségek m?ködésének törvényi hátterét kell úgy meger?síteni, hogy a lehet?ségeket mindinkább magában hordozza. Vagyis tegyük alkalmassá a kistérségeket és a kistérségek központjait azokra a feladatokra, azoknak a feladatoknak az ellátására, amire ezeket szánták. Nagyon lényeges, hogy ne csak a kistérség központja érezze azt, hogy ebb?l el?nye származik, hanem a települések, a kis falvak érezzék azt, hogy van számukra is ebb?l ered?en jöv?kép, esélyük van a jöv?re és éppen a kistérség hordozza magában ezeket a tartalékokat.

Ehhez pedig arra van szükség, hogy kistérségi központnak feladata legyen, hatásköre legyen és ezeken túl olyan felel?ssége legyen, amit fel is vállal és a kistérségeket alkotó települések érdekében ezt a tevékenységet cl is végzi. Ha ez megvalósul, akkor mindaz a tartalék ‚ amit ez magában hordoz, kiaknázható lesz és a kistérségek valóban egy sikertörténetté fognak válni.
vissza