PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
6.Alkotmányról szóló 1949. évi törvény módosításáról
2006.06.21.

Általános vita
Az Alkotmányról szóló 1949. évi törvény módosításáról
Kétperces felszólalás: 2 p. 03 mp.
Elnök úr! Tisztelt Ház!


Tulajdonképpen már most elkezd?dött a vitája az önkormányzati törvény módosításának, miközben az önkormányzati reform alkotmányos hátterének az alapjait kellene megvitatnunk. Számos olyan kérdés merült fel, amit én majd a kés?bbiekben szeretnék elmondani. Zavaró például, hogy a kistérségi társulások ügye nem ehhez a kérdéshez tartozik, mégis sokan érintették. A helyzetet az bonyolítja, hogy e 2/3-os törvény elfogadása vagy elutasítása megel?legezi vagy meger?síti azt, hogy a további vitákra érdemi szükség lesz-e, vagy pedig csak az id?t töltjük feleslegesen.

Akkor sikeres egy közigazgatási reform, ha annak megvalósításában, a hatékonyságnövelésben mind az állam, mind pedig az állampolgár megtalálja saját érdekeit. Ha valamelyik hiányzik, akkor nem m?ködik a dolog. Ennek nagyon fontos elemei, nagyon fontos részei a jól m?köd? önkormányzatok. Ezért lényeges, hogy ez az alkotmány módosítási javaslat egyértelm?vé teszi, hogy minden település számára biztosított az önálló önkormányzat m?ködtetése. Az összes többi kérdés vitatható. A legfontosabb kérdést már több alkalommal megkérdeztem, választ azonban nem kaptam. Azt kellene tisztázni, hogy kinek, mikortól és miért jók a reform egyes elemei, illetve miért nem. Ha erre választ kapunk, akkor nagyon sok aggály és kérdés, amit most feltettünk, feleslegessé válik.

Köszönöm.
vissza