PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
4.„Mit tegyünk, ha támad a „vörös hadsereg”?
2006.06.20.

Szóbeli kérdés Gráf József FVM miniszterhez
„Mit tegyünk, ha támad a „vörös hadsereg”?
Kérdés: 1 p 59 mp.
Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt évek klimatikus viszonyai kedvez? feltételeket teremtettek a vörös csigák, közismert néven spanyol csigák nagymérv? elszaporodásához.

Hazánkban korábban nem jelentkeztek kártev?ként ezek a csigafajok, amelyek sokkal kártékonyabbak, mint a nálunk is ismert kerti, ill. szántóföldi csupasz csigák.
A kertekben szinte minden zöld növényt elpusztítanak.
Komoly gondot jelent, hogy a pihen?kerteket épp úgy károsítják, mint a veteményes kerteket és közparkokat.
Azok a területek a legfert?zöttebbek, ahol az ott lakó embereknek egyébként is megélhetési gondjaik vannak.
Súlyosbítja a helyzetet, hogy ezeknek csigáknak természetes „kártev?je” nincs.

Az országban Dunántúl a legjobban fert?zött, és ezen belül is legfert?zöttebb Somogy és Zala
megye.
Somogy megyében is kiemelten fert?zött területek:
• Csurgó és környéke,
• Kaposvár és környéke,
• Barcs, Nagyatád térsége,
• Kéthely, Marcali, Balatonmária

A Magyarországon engedélyezett csigaöl? szerek drágák és emberre, illetve melegvér? állatokra veszélyesek.
A mechanikai és egyéb módszerek teljesen eredménytelenek a rendkívül falánk és gyorsan elszaporodó, agresszív kártev?kkel szemben.

Nyugat - európai országokban már alkalmaznak olyan bioaktív szereket, amelyek melegvér?ekre veszélytelenek és eredményesebben használhatók fel a vörös szín? házatlan csigák elleni védekezésben. Beszerzésük kormányzati szint? döntést, alkalmazásuk törvényi szabályozást igényelne.

Ha nem lépünk id?ben, akkor több közpénzt fog igényelni, mint a gyapjas lepke elleni védekezés.

A probléma fontosságára tekintettel kérem, szíveskedjék válaszolni az alábbi kérdéseimre:

1. Milyen központi intézkedési és támogatási lehet?ség van a vörös csigák elleni védekezésben?

2. Közterületek esetében lát-e lehet?séget a „vis maior„ támogatásra a gyapjas lepke elleni védekezéshez hasonlóan?

Kérem megtisztel? válaszát.
vissza