PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
1.A központi államigazgatási szervekr?l..
2006.05.30.

Általános vita
A központi államigazgatási szervekr?l, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárság jogállásáról
Felszólalás: 2 p 59 mp.
DR. GYENESEI ISTVÁN (független): Köszönöm. Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Volt már olyan, hogy valaki akkor veszítette el a szüzességét, amikor nem számított rá. Én most így vagyok ezzel, de meg kell hogy tegyem, mert olyan hatás ért, amit meg kell osztanom önökkel. (Zaj. - Az elnök csenget.) Erre Balsai és Salamon képvisel?társak hozzászólása késztetett. Arra hivatkoztak, hogy nem lehetett méltó módon felkészülni a mai vitára, mivel csak néhány órával ezel?tt fértek hozzá ehhez a törvényjavaslathoz. Hadd mondjam azt, hogy kezd? és független képvisel?ként tegnap délel?tt 10 órakor az internetr?l le tudtam tölteni ezt az anyagot. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Ügyes!,) Így volt id?m tegnap napközben és éjszaka áttanulmányozni. (Zaj. - Az elnök csenget.) ?szintén szólva nem örültem annak,.. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Másról beszél! - Zaj.)

ELNÖK: Tisztelt képvisel?társaim, kérem, hogy ne önök... (Zaj. - Az elnök csenget.)

DR. GYENESEI ISTVÁN (független): . . nem örültem annak, hogy csak ennyi id? állt rendelkezésre, de a most tárgyalandó anyagot, aki akarata, így is meg tudta nézni.

Amit mindenképpen... (Zaj. - Közbeszólások a Fidesz soraiból.)

ELNÖK: Képvisel? úr, kérem szépen, hogy egy pillanatra... - ezt nyilván beszámítjuk majd az id?keretébe.

Tisztelt képvisel?társaim, kérem, legalább tegyék meg azt, hogy tiszteljék egymást, hogy végighallgatják, és ne bekiabálással zavarják a felszólalót!

Folytassa, képvisel? úr! (Révész Máriusz: Visszavonták, és újat csináltak!)

DR. GYENESEI ISTVÁN (független): A rendelkezésre álló rövid id? alatt megpróbáltam összehasonlítani a két változatot. Minimális az eltérés. Nyilván senki nem örült annak, hogy csak ennyi id? állt rendelkezésre. De emlékeztetnék azokra a kritikákra, amelyeket hallani lehetett és amelyek szerint gyorsítani kellene a törvénykezést, a törvénytervezetek el?készítését és benyújtását. Aki ezt komolyan vette, és komolyan gondolja egy m?köd?képes parlament esetében, annak ezt a helyzetet el kell fogadnia. El kell fogadnunk, és annak reményében kell a hozzászólásunkat megtenni, hogy lesz majd valamennyiünk számára hosszabb felkészülési lehet?ség is.

Egy azonban biztos: amit magunk el?tt tartunk, ez egy látható törekvés (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Rossz helyen ül!) egy áttekinthet?bb és remélhet?leg hatékonyabb kormányzati m?ködésre. A bizalmat, most itt nekünk meg kell adnunk azoknak, akik ezt készítették, és akik ezt el?terjesztették.

Egyenl?re nehezen tudom még feldolgozni azokat a hatásokat, amelyek körülvesznek itt bennünket, de úgy gondolom, lesz még ennél hasznosabb és eredményesebb tevékenységünk is a parlament nagyobb és teljesebb támogatottságával.

A magam részér?l mint független képvisel? támogatom az el?terjesztést. (Taps az MSZP soraiból.)
vissza