HÍRLEVÉL
Korábbi hírlevél

Gyenesei István hírlevele - Sajtószemle

2006-02-09
Elmaradt a kardcsörtetés
Másfél óra alatt döntöttek a megye jöv?jér?l

– Utoljára 1996-ban fordult el?, hogy kevesebb hitelt kellett felvennünk, mint az el?z? évben – vezette fel láthatóan elégedetten a megyei közgy?lés idei költségvetésének vitáját kedden a megyeházán Gyenesei István, a somogyi önkormányzat elnöke.

Úgy t?nt, a többség egyetértett az elnöki értékeléssel, hiszen a várt hatalmas, kardcsörtet? vita elmaradt, csak néhányan kommentálták Somogy 2006-os büdzséjét. Gelencsér Attila az ellenzéki Fidesz-frakcióból következetesen rossz, igazi kampányköltségvetésr?l értekezett, melyben szerinte egy közepes falu éves pénzének megfelel?, nagyjából 300 millió forintnyi, az elnök személyét érint? öncélú-önfényez? kiadást talált. Ormai István ezzel szemben szikár, több mint 2 milliárdos fejlesztéseket lehet?vé tev? büdzsét látott, és a somogyértes képvisel? szerint ellenzéki kollégájából csak a kötelez? pártpolitikusi demagógia beszélt. Hasonlóképpen korrektnek tartotta a költségvetést a szocialista Feigli Ferenc is, aki kiemelte: a mai viszonyok között nincs igazán jó büdzsé, ám a jelenlegi helyzetben a közgy?lés elé vitt anyag jónak mondható.

– A jelenlegi viszonyokról alkotott véleményével teljesen egyetértek – replikázott a fideszes Schmidt Jen?, aki hozzátette, aggasztó, hogy a hitelek nagy részét bérekre fordítják. – Csökkenteni kell a kiadásokat, a példamutatásban élenjárhatnánk. A képvisel?k önmérsékletet tanúsíthatnának a tiszteletdíjaik ügyében, a létszámleépítéseket is az önkormányzati hivatalban kellene kezdeni.

Utóbbi egyébként megvalósul az idén: a tervek szerint a megye legnagyobb foglalkoztatója 4600 alkalmazottja közül 59-t?l válik meg – közülük harmincan a hivatalból távoznak.

A vita zárásaként Szabó József Andor jelentkezett szólásra, aki Gyenesei István szemére hányta az elmúlt évek elhalasztott intézkedéseit.
– Én és utánam az özönvíz – próbálta lezárni csattanósan, ám némiképpen pontatlanul értékelését.
– Hiteltelen az a hozzászólás, ami csak az el?z? évek során elmondottakat ismételgeti, ám nem mond újat, és javaslatokat sem tesz – válaszolt a megyei önkormányzat elnöke. – Aki pedig csak pártszlogeneket tud hangoztatni, annak ráadásul képességbeli hiányai is vannak...
A párbeszéd nem módosította a szavazás végeredményét, a képvisel?k 25–11 arányban elfogadták Somogy ez évi büdzséjét: a megye az idén valamivel több mint 21,4 milliárd forintból gazdálkodhat.

Az ellenzéki vezér és az elnök közötti többszöri pengeváltás határozta meg a közgy?lés további menetét is, némi vidámságot csempészve az események amúgy békés sodrába. Szabó József Andor id?r?l id?-re megpróbált fogást találni Gyenesei Istvánon, ám ezen a délel?ttön cs?döt mondott a taktikája.

– Jól elvan magával! – kommentálta a frakcióvezet? sokadik próbálkozását valaki a terem közepér?l, kimondva ezzel a többség érzékelhet? véleményét.

Miután a legtöbb napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás, és a képvisel?k szinte kivétel nélkül nagy egyetértésben szavaztak a felmerül? kérdésekr?l, az el?zetesen délutánba nyúlónak vélt közgy?lés alig több mint másfél óra alatt véget ért.

– Így kell ezt csinálni! – hangzott ismét középr?l. Ahogyan a délel?tt folyamán szinte mindvégig, ezúttal is mindenki egyetértett...

Vas András
Somogyi Hírlap, 2006. 02. 09.

Elfogadták a költségvetést – Szabó doktor nem tudja – kis magánszám

Kevéssel kilenc után összegy?lt a képvisel?k többsége a Megyeházán hogy a lépjünk be –elnöki felszólításra elkezdje idei els? ülését a Somogy Megyei Közgy?lés. Az els? napirendi pontok er?s izgalmakat ígértek a költségvetés tárgyalása miatt, de a választási kampányban már senki nem vitézkedett, egy kivételével, persze.
A 40-es létszámból negyed tízkor még csak 35-en voltak, de ez a kés?bbiekben, mert b? háromnegyed óra múlva megérkezett Dr. Balázs Árpád (Polgári frakció) siófoki polgármester is, 36-ra n?tt, de nem b?vült tovább.
Gyenesei István elnök, rövid bevezet?jében külön megköszönte a somogyi kormánytagok munkáját, majd pattogósan ismertette a módosító javaslatokat, elkezd?dhetett a költségvetés tárgyalása. A szóbeli kiegészítéseknél Dr. Szabó József Andor igyekezte összezavarni a szálakat kellemetlennek t?n? kérdéseivel, de Vörös Tamás megyei f?jegyz? mindenkit megnyugtatott, Somogyban valószín?leg kevés embert érint majd a Legfels?bb Bíróság határozata a 13 havi juttatásokról a köztisztvisel?k és közalkalmazottak körében. A fonyódi illetékhivatalt pedig racionális okokból szüntették meg.
Mondhatni egál, de azért valami készül?ben volt.

Gelencsér Attila (Polgári frakció) véleményében az idei költségvetést következetesen rossznak min?sítette, már Gyenesei István kampánykiadásai miatt is. Sárdi alelnök mindezt már az elején unta, hátravetett arcán szánalomnak sem volt nyoma. Az elnök mosolyogva viselte a kritikát, még azt is, hogy az idei, mint az összes többi a négy év alatt, a luxus költségvetése.
Demagóg vagy Gelencsér –foglalhatnám össze Ormai István (Somogyért) hozzászólását. Ezt amit enyhe mosollyal konstatálták a frakcióban. Talán nem vicc. Szerinte az ideiben minden nagyon világos, jól látható a fejl?dés iránya.

Dr. Spiegl József (Somogyért) jónak tartotta a költségvetést, de módosítással élt, amiben azt javasolta, hogy az intézmények vezet?inek megítélt jutalmakat nem vegyék bele az áprilisi bértáblába. Egyébként kés?bb ezt elfogadták.
Feigli Ferenc (MSZP) a frakció nevében a költségvetés elfogadása mellett érvelt. Kitöltve a rendelkezésre álló id?t, hosszan, lassan taglalta, hogy talán javítani kellene a város és a megye kapcsolatán.
Az bizony nem jó.

Schmidt Jen? nem tömör és elgondolkodtató hozzászólása után Dr. Szabó József Andor nem bírta tovább: vastag lesz a hiány, aztán átment tegez?be. Megcsináltad elnök úr! Recsegett ropogott a mikrofon, mert szegény nagyon belejött, már legalább két hete gyakorolta a leírtakat, biztos. Javulás nem tapasztalható –megcsináltad…; minden rossz, megcsináltad…
Aztán a költségvetéssel kapcsolatban azt találta idézni XV. Lajostól, hogy „utánunk a vízözön”.

Egyébként ezt Marquise de Pompadour mondta, az említett francia uralkodó kedvese. Történelemb?l 1-es. Is.

A kissé oldottabb hangulatot Gyenesei elnök higgadtan kezelte. A módosításokat támogatta, majd miután a bírálókat is helyre tette véleményével, a plakátokról származó szlogennel kapcsolatban az állatorvos felé fordulva annyit közölt: baj van a képvisel? úr képességeivel.
Pont zárszó után nincs duma, jöhet a szavazás.

A költségvetés rövid id?, egy óra alatt megvolt, elfogadva mindent, 2006-ban kiadási és bevételi f?összeg 21 milliárd 457 millió 193 ezer forint lett, a többi elfogadásra váró javaslat megszavazása szintén nem tartott sokáig.

A tárgyalás során a napirendi pontok közül valamennyit elfogadták, ezek közül kiemelend?, hogy a képvisel?k megszavazták a Területi Választási Bizottság tagjairól szóló indítványt. Így a bizottsági tag lett Dr. Boda Pál, Dr. Tossenberger János Pál, Dr. Rozsos István, valamint póttagként Orbán Csaba.

Az alig két órás ülésen pörögtek az események, egyik ponttól a másikig nem telt el két perc sem. Mindössze Szabó József Andor szólt hozzá itt-ott, olykor teljesen értelmetlen szituációban. Egyszer megkérdezte, hogy Gyenesei István Audival megy-e Torinóban, amire a válasz, bár a kérdés sehova sem tartozott az volt, hogy delegációval repül a szabadsága idején.
Információnk szerint Somogy megye nem vásárolt hivatali gépjárm?ként egyetlen Boeing 747-est sem.

Másutt: az el?terjesztésben szerepl? adatok egy Kft-vel kapcsolatban. Kik az xy Kht tagjai? Derültség. Jegyz?i válasz, és benne van a papírokban.
Mit csináltak az Enjoy Rádió-nál az alelnök úrral együtt, csak nem megvitatták a rossz befektetés miértjeit? De. Eltaláltad.
Aztán, na nehogy ám már Gyenesei választott elnök úr nem válaszol normálisan, egy rendes kérdésre, mert rólam leperegnek a durvaságok. Derültség, jobban. Rendesebb válasz: jó a rádió, mert a leghallgatottabb a városban és környékén, egyébként nem iszom kávét, hellyel kínáltak.
A legszebb, amikor Szabó doktor felvetette, bár nem tudja hogy vannak-e a közgy?lésben orvosok –újfent derültség – ? állatorvosként nem tudja –harsány kacaj – mi az a bipolásris magatartászavar. Gyors válaszok, persze.
Biológia jegy, mint a történelemnél. Nem állat, ember, sok esetben politikus betegség.

Két embertípustól, a lódoktortól és háromnev?ekt?l óvakodjál fiam! – figyelmeztetett réges-régen szegény dédanyám.

A Somogy Megyei Közgy?lés a 2006-os országgy?lési választások második fordulója után, április 27-én ülésezik legközelebb.

Sz?cs Tibor
www.somma.hu, 2006. 02. 08.

Internetes honlapot nyitott a megyei közgy?lés elnöke

Az országgy?lési képvisel?k közül negyvenegyen, a megyei közgy?lések elnökei közül mindössze ketten rendelkeznek saját internetes oldallal. Utóbbi duóhoz csatlakozott kedden délel?tt Gyenesei István, a megyei önkormányzat elnöke.

– Somogyban az országos átlagnál többen használják az internetet – mondta a weblap bemutatása alkalmából rendezett kaposvári sajtótájékoztatón Gyenesei István –, mely mára a kommunikáció egyik fontos eszközévé vált. Az életem amúgy is nyitott könyv az emberek el?tt, úgy gondoltam, egy ilyen oldal segítségével még szorosabb kapcsolatot tudok kialakítani a somogyiakkal.

Az oldalra – www.gyenesei. hu – hatalmas adatbázist töltöttek fel készít?i: többek között kétszázhetven fotó, csaknem hatvanoldalnyi dokumentum, rádióinterjúk és egy kisfilm mutatja be a megyei közgy?lés elnökét, gondolatait, életét.

A. V.
Somogyi Hírlap, 2006. 02. 08.

Szerencsehozó ajándékot kapott Nagyatádon a jelölt

A 6-os választói körzetben a Somogyért Szövetség színeiben indul és még egyszer nem lép vissza a második fordulóban a jelöltségt?l - ezt Gyenesei István, a megyei közgy?lés elnöke jelentette be, aki vasárnap Nagyatádon tartott kampánynyitó rendezvényt. A sportcsarnokba több mint hatszázan érkeztek a barcsi és nagyatádi körzet 44 településér?l. Gyenesei István elmondta: hihet? alternatívákat kell adni a Dél-Somogyban él?knek, annak a térségnek, amely jelenleg a legnagyobb segítségre szorul.

Ormai István, Nagyatád polgármestere is köszöntötte a jelöltet, aki szerencsehozóként egy k?darabot, egy juharfatermést és egy Segesdr?l származó római kori pénzérmét adott Gyenesei Istvánnak.

Csikós Magdolna
Somogyi Hírlap, 2006. 02. 06.
vissza