HÍRLEVÉL
Korábbi hírlevél

Gyenesei István hírlevele 2006. 06. 09.

2006-06-09
Parlamentben a kormányprogramról

Dr. Gyenesei István, a Parlament egyetlen független képvisel?je tegnap felszólalt a kormányprogram vitájában. Beszédét egészében közöljük.

Tisztelt Ház!
Kedves Képvisel?társaim!

M?faját tekintve minden kormányprogram tartalmaz reform-elhatározásokat, hol többet, hol kevesebbet.
A reformoktól tehát önmagában nem kell tartani. A reformokat közösen tehetjük pozitív hatásúvá, de mi is ronthatjuk el.

Különös felel?sségünk: bizalmat adni a program készít?inek, és részt vállalni a ma még csak körvonalazódó eszközrendszer megteremtéséb?l.

Ahhoz adjunk támogatást, hogy az igazságot akarók legyenek a reform nyertesei, az igazságtalanságok kegyeltjei pedig a reformok vesztesei.

Akiknek a bizalmából itt vagyok, nem terhelhet?k tovább, csak ha megértik meddig tart a sokadik sz?k esztend?, és ha biztosak lehetnek benne, hogy nem csupán az unokáik fogják látni a jobbat.


Tisztelt Képvisel?társaim!

A gazdasági reform legfontosabb hozadéka: ha növekszik a foglalkoztatottság. A vidék csak ezáltal válik élhet?bbé. Azzal, hogy az ország harmada leszakadóban van, az ország van leszakadóban.

Dél-Somogy meg nem oldott gondjai Gy?rben és Budapesten is érz?dni fognak, hiszen az ország mutatói nem kivételeznek. Hatásuk alól nincs kibúvás.

Gyakran szembesülünk azzal, hogy azért nem megy a t?ke az elmaradott térségekbe, mert utak híján nem tud oda eljutni. Ezért a területi különbségek megszüntetése, a közeledési feltételek javítása a szó szoros értelmében életbevágóan fontos.

Vigyázzunk! Mert leszakadó perifériák jönnek létre, amit meg kell el?zni, meg kell állítani!

Az adottság nélküli körzetek feltétlenül szükségessé tesznek egy komplex vidékfejlesztési programot. A területfejlesztésben pedig elkerülhetetlennek tartom a felzárkóztatás célként való megfogalmazását.

Evidencia érték?, hogy: a közigazgatási reform célja nem lehet más, mint közelebb jutni az állampolgárokhoz.

A harangok az emberekért és nem az államért, vagy az önkormányzatokért kell, hogy szóljanak.

Az államigazgatás hatékonyságát csak egyidej? decentralizációval és centralizációval, a funkciók jelent?s részének kistérségi és regionális szintre való helyezésével lehet elérni.

Nekünk Somogy, Baranya és Tolna a sz?kebb hazánk, amihez köt?dünk.
A megyékben sok érték van, építeni lehet rájuk.
Nem vagyunk a reformok kerékköt?i, s?t!

Érdekünk egy er?s Dél-dunántúli régió létrehozása, ahol jól érezzük magunkat somogyiként.

A régió azonban nem méretet jelent, hanem többlethatáskört, amihez els?sorban a minisztérium-dinoszauruszok radikális reformjára van szükség. Csak er?s régió képzelhet? el. Gyenge megye helyett eszközhiányos, gyenge régiót csak gyenge parlament hozna létre.

Kétharmados törvény révén végs? soron végig kell gondolni a társult önkormányzat lehet?ségét is.

Tisztelt Képvisel?társaim!

Feltétlenül támogatandó, hogy a turizmus, a vendéglátás kapjon kiemelt figyelmet. Ha már reform, javaslom, töröljük a szótárunkból az „idegenforgalom” kifejezést.
Ne érezze magát nálunk senki idegennek. A vendég forogjon. Turizmusbarát, vendégbarát vendéglátást csináljunk.

A sikeresen lejáratott országimázs szónak pedig vissza kell adni a becsületét. Ha akarjuk, ha nem, országimázs étezik. Legfeljebb nélkülünk.

Remélhet?leg egyetértenek velem abban, hogy a sport lehetne újkori demokráciánk egyik szent ügye, hogy azt ne mondjam, szent tehene. Mögötte, mellette mindenki felsorakozhatna.

A magyar sportnak szükséges lenne egy pártpolitikától független, er?s, egészséges támogatást maga mögött tudó érdekérvényesít? civil szervezetre. Erre a MOB lehetne a legmegfelel?bb, ha úrrá tud lenni bels? megosztottságán.

A sport valós értékén kezelésének fontos jele a sportirányítás struktúrája is. Az önkormányzati minisztériumnál jó kezekben van, de ha már betagozódik egy minisztériumba, legalább sport szakállamtitkár álljon az élén.


Tisztelt Ház!

A kampány hónapjai a pártoké, viszont minden négy év legyen mind a tízmillió magyaré.
Ezért a kormány nyerjen meg minél nagyobb sokaságot és emelje maga mellé az ellenzékét, amely nem az ország ellenzéke. Lássák az emberek, hogy ez itt egy ország.
Ha az ország fele négyévente úgy érzi, hogy a kispadra szorul, akkor vesztes ország leszünk.
Ne az számítson, ki mondja, hanem hogy mit mond! Ha így lesz, elindulunk felfelé.

Akik engem a parlamentbe küldtek, a somogyi és ezen belül a Dél-somogyi emberek, különösen érdekeltek abban, hogy egy er?s és sikeres Magyarországon élhessenek, élhessünk.

Ezért számomra nincs nemesebb feladat, mint a nemzeti progresszió és a nemzeti sokaság egymásra találásában eredményesen közrem?ködni.

Köszönöm megtisztel? figyelmüket!

2006. 06. 09.
vissza