HÍRLEVÉL
Korábbi hírlevél

Gyenesei István hírlevele 2006. 05. 17.

2006-05-17
"Támogatom Gyurcsányt, de a KDNP-vel is szavazhatok"

Terjedelmes interjút közöl Gyenesei Istvánnal, a Somogyért Szövetség országgy?lési képvisel?jével mai számában a Stop.hu cím? internetes napilap. A cikkben az új Parlament egyetlen független képvisel?je a választásokon elért siker hátterér?l, és jöv?beni elképezléseir?l nyilatkozik. Az interjú a http://www.stop.hu/showcikk.php?scid=1038713 címen található.

2006. 05. 17.

Somogyért az Országházban

Fanfárok hangjára, ünnepélyes keretek között kezd?dött az országgy?lés 2006. évi alakuló ülése. Ezt az ünnepélyességet Somogyból különösen jó érzéssel figyelhettük, hiszen az új parlament politikatörténeti eseményt hozott számunkra. Most el?ször egy civil szervezet vezet?je, Gyenesei István is ott ült a törvényhozás padsoraiban, egyetlen függetlenként érve el els? helyezést a választásokon. Somogy megye hatos számú választókörzetében nyert egyéni mandátumot.

Az alakuló ülésen els?ként Sólyom László szólt. A köztársasági elnök megnyitotta az ünnepi ülést, majd felkérte annak levezetésére dr. Horváth Jánost, a parlament korelnökét. Dr. Szigeti Péter, az Országos Választási Bizottság elnöke a választás két fordulójáról tartott beszámolót, majd a választás szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter tájékoztatott. Rövid szünet után a mandátumvizsgálat eredményér?l tájékoztatták a képvisel?ket, majd a történelmi zászlók behozatala után nap legünnepélyesebb pillanata következett: az eskütétel. A szöveget a legfiatalabb képvisel?, Nagy László olvasta el?.
Ezt követ?en hozzászólások következtek. Balsai István és dr. Rubovszky György a választásokról, a kampányról szólt, melyre a választási bizottság elnöke is reagált. Majd megkezd?dött a csaknem két órás titkos szavazás az országgy?lés elnökér?l, alelnökeir?l és jegyz?ir?l. A szünetben, a parlament folyosóján sikerült néhány szót váltani a Somogyért Szövetség képvisel?jével, dr. Gyenesei Istvánnal.
- Milyen érzés itt lenni?
- Vannak dolgok, amelyek nem azért történnek, hogy beszéljük róluk, hanem azért, hogy átéljük azokat. Ez egy ilyen esemény. Politikai pályafutásom csúcsának tekintem, ez az eddigi munkám régóta vágyott találkozása a nagypolitikával, az országházzal. Azt gondolom, olyan pillanat ez, amelyet egy politikusnak valamikor mindenképpen meg kell élnie.
- Hogyan egyezteti össze közgy?lési elnöki pozícióját az új megbízatással?
- Azt még nem tudom, hogy a munkanapok hogy alakulnak, de az biztos, a két feladat segíti, er?síti egymást. Már abból is érzem ezt, hogy megyei vezet?ként ide érkezve felkészültebbnek, tájékozottabbnak érzem magam, mint az a képvisel?társam, aki eddig nem látott el ilyen jelleg? közfeladatot, esetleg civilként érkezett a parlamentbe. Ugyanakkor úgy vélem, sok feladatot könnyebb lesz így megoldani, el?készíteni, hiszen amiért eddig külön fel kellett utaznom Budapestre, azt most itt helyben megbeszélhetem. Természetes, hogy els?dleges lesz számomra a hatos számú körzet 44 településének képviselete, az ott él?k problémáinak megoldása, hiszen ezek az emberek küldtek a parlamentbe, s els?sorban értük vagyok itt. Emellett azt gondolom nem hátrány és nem is okoz majd feszültséget, ha az egész megye érdekében többet tudok majd tenni képvisel?ként.
- Többször említette, kész arra, hogy a választókörzet másik két, listán bekerült képvisel?jével együtt dolgozzon, együtt tegyenek a térségért. Lát-e erre a felvetésre fogadókészséget?
- Azt gondolom, lassan majd ez is ki fog alakulni. Egyel?re nagy indulatok feszülnek egymásnak, els?sorban a két nagy párt oldalairól. Ha valamiért sajnálom, hogy a patkó bal szélén ülök, akkor az az, hogy így kimaradok a sokszor épít?, feszültségekkel teli vitákból, azok hangulatából. Másrészt viszont jó ez a hely, mert a közjogi méltóságok többségével szemben ülök, így beszédeik során nem csak a hangjukat hallom majd, hanem gesztusaikat, mimikájukat, testbeszédüket is látom.
- Ezek szerint nem keres jobb helyet magának?
- Ha arra gondol, beülök-e bármelyik frakcióba, a válaszom ismét - mint minden korábbi alkalommal - nem. Ezt ígértem a választóimnak, és ehhez tartom is magam. A Somogyért Szövetség színeiben indultam, így nyertem. Abban, hogy a civil szférának, a civil szervezeteknek helye van a parlamentben, a választók és ma Sólyom László is meger?sített, aki ünnepi beszédében azt mondta: A parlamentben együtt van minden politikai irányzat, amelyik az országban számottev?. Szintén köztársasági elnökünk mondta azt is,
"Érdemi munka kezd?dik, a kampány véget ért". Én ezt komolyan vettem.
Az alakuló ülés végén az újonnan megválasztott, de lényegében tisztségében maradó Szili Katalin házelnök vette át az elnöklést. Bejelentették a kormány megbízatásának megsz?nését, az ügyvezet? kormány létrejöttér?l. Miniszterelnöknek ismét Gyurcsány Ferencet jelölték. A kormány megalakulására június 14-én kerül sor, a parlament pedig legközelebb május 30-án ülésezik.(eac)

2006. 05. 16.

ATV és Keresztt?z

Ma este 19 óra óra után az ATV, holnap reggel 7 óra után pedig az MTV Napkelte Kereszt?z rovatának a vendége lesz dr. Gyenesei István, a Somogyért Szövetség egyéni választókerületi mandátumot nyert képviel?jelöltje. A május 16-án alakuló új összetétel? Országgy?lés egyetlen független képvisel?je ma adja le a Parlamentben a megbízólevelét, amelyet tegnap Nagyatádon vett át Kovács Ildikó nagyatádi jegyz?t?l, a választási bizottság elnökét?l.

2006. 05. 11.

Joger?sen elmarasztalták a Kapos Tv-t

Másfél éves eljárás után immár joger?sen elmarasztalta a bíróság a Kapos Televíziót. A F?városi Ítél?tábla megfellebbezhetetlenül kimondta: a kaposvári önkormányzat médiája nem tényszer?en és nem kiegyensúlyozottan tájékoztatott 2004. október 3-i híradójában, és ezzel megsértette a médiatörvényt. Az eljárást a Somogy Megyei Önkormányzat indította, mert úgy vélte: a Kapos Tv részrehajló, és félretájékoztatja a közvéleményt. Ez a peres ügyben most bebizonyosodott. A televíziónak értékel? magyarázat nélkül közzé kell tennie mindezt, a Panaszbizottság által korábban megfogalmazottan.

Másfél évvel ezel?tt az id?sek hónapjának nyitórendezvényér?l tudósított a televízió. A programot a megyei nyugdíjas szövetség és a megyei önkormányzat jegyezte. A híradós anyag azonban - amint a Panaszbizottság joger?ssé vált határozata leszögezi – azt a hamis látszatot keltette, mintha a rendezvényt a kaposvári önkormányzat szervezte volna. A Kapos Tv ezzel megszegte a tényszer?ség és kiegyensúlyozottság médiatörvénybe foglalt követelményét. A F?városi Ítél?tábla most kimondta ezt, meger?sítetve az ORTT Panaszbizottsága és a F?városi Bíróság korábbi, azonos határozatát.

A Somogy Megyei Önkormányzat 2004. októberében választotta a jogi utat ahhoz, hogy a Kapos Televízió híradójának többször kifogásolt szerkesztési elveit mérlegre tegye. A joger?s ítéletet hozó fent említett ügy mellett, két héttel kés?bb a Kapospont egy másik híradós tudósítása is a jogorvoslati fórum elé került. A Panaszbizottság ezúttal is elmarasztalta a televíziót a médiatörvény megsértése miatt. Az Országos Rádió és Televízió Testület helyben hagyta a Panaszbizottsági határozatot, és a F?városi Bíróság szintúgy a Somogy Megyei Önkormányzatnak adott igazat. Ez az ítélet még nem joger?s, ebben az ügyben is az Ítél?tábla dönt.

2006. 05. 10.

FELHÍVÁS: Ne csak a kampányban kaparjanak a pártok jelöltjei…

A választási kampányban teljesen természetes, hogy a közterületek (villanyoszlopok, kerítések és házfalak, trafóházak és autóbuszvárók stb.) is tele vannak különféle üzenetekkel. Ezek az üzenetek azonban már a választás másnapján üressé, semmitmondóvá váltak. (Kivéve azokat, amelyek köszön?-jelleg?ek. De már ezek is tíz napja kint vannak.)

A választási kampány után közterületen lév? plakát két okból is rossz üzenetet hordoz.
El?ször is azt az érzetet kelti, mintha mi se változott volna, a kampány tartana tovább. Pedig vissza kell térniük a dolgoknak a rendes kerékvágásba. Normális, békés országot csak normális, békés hangulatban lehet építeni.
Az elavult plakátok ugyanakkor üzenet nélkül egész egyszer?en szemétté, és - ahogy az id?járás és a politikai grafiti m?vel?i mindinkább kikezdik ?ket – településkép romboló tényez?kké válnak.

A jelöl?szervezeteknek kell gondoskodniuk a választási plakátok eltávolításáról. Ennek határideje május 23-a: a választást követ? 30. nap.

A SOMOGYÉRT Szövetség és a képvisel?vé választott jelöltje, dr. Gyenesei István ezt a határid?t indokolatlanul hosszúnak tartja, ezért felhívással fordul a jelöl?szervezetekhez: mihamarabb távolítsák el a még kint lév? falragaszaikat.
Ha a pártok éjt-nappallá téve tudtak plakátolni, akkor ennek töredékét rászánva el is távolíthatják azokat. Szerencsés lenne, ha a Parlament 16-i alakuló üléséig ez megtörténne.
Erre sem szabad sajnálni az energiát, máskülönben azt sugallják: az ? korrektségük csak a kampányban érhet? tetten, utána nem. Ezt pedig egy párt sem akarhatja.

Jó érzés kimondani: Somogyban a parlamenti pártok aktivistái elkezdték a kaparást, de most már csak a saját plakátjaikat. Jó lenne, ha ennek is miel?bb a végére érnének.

2006. 05. 03.
vissza