BESZÉDEK, GONDOLATOK

Vissza

Hírlevél köszöntő 2006.


Tizenkettedik évünkbe lépünk

A tizenkettedik év a gyerekkor vége és a tucatnyi születésnap után megkezdődik a serdülőkor. Az az időszak, mely talán a legizgalmasabb egy ember életében, mely időszakban már tisztán láthatók a majdani képességek, a jó és rossz tulajdonságok. Ez az az időszak, amikor az avatott szemlélő szinte biztosan megjósolja, vajon miféle út állhat az izmosodó ifjú előtt.

A SOMOGYÉRT Egyesület is a tizenkettedik évébe lépett. Mi alapítók vizsgáljuk, vajon mivé lett és mi várható tőle, milyen felnőtt lesz majd? Olyan, akire bizton számíthat szülő, barát, munkahely, vagy olyan, mely látszatra felnőtt ugyan, de kényelmes visszafogottságban tölti egyhangú idejét. Remélhetjük, hogy a mi egyesületünk az első csoportba tartozik, hiszen ezeket a jeleket mutatta már eddig is.

Amikor megalakultunk, volt ki úgy gondolta, kedves műkedvelő ötlet, de mert kedves, csatlakozik hozzá. Voltak, akik úgy gondolták, nem tud majd érdemben hozzátenni a megye életéhez. Olyanok is akadtak, akik úgy gondolták, egy személyes ambíció újabb díszlete készült el csupán. Akkoriban új volt még ez a féllábas demokrácia, élvezték az emberek, hogy bármit megalakíthatnak. Szomorú, hogy mára az akkor létrejött egyesületek többsége vagy csendben kimúlt, vagy néhány ember megszokásból végzett rutintevékenységévé vált. A hatalmas lobbierővel rendelkező pártok árnyéka láthatatlanná tette ezeket a hasznos és értelmes kezdeményezéseket.

- 2 -

A SOMOGYÉRT Egyesület az üde kivétel. A cím szinte felfoghatatlan, de igaz: a SOMOGYÉRT évtized immár Magyarország legerősebb regionális társadalmi szervezete. Nem kettőből, vagy ötből, hanem - bár nem számoltunk után - több százból. A siker luxusa a rengeteg munka és a sok megvalósított ötlet, no meg az emberi kapcsolatok. Bár rajongásig szeretjük Somogyot, de nem a zselici szarvasbőgés, nem a balatoni aranyhíd teremtette meg a SOMOGYÉRT sikerét, hanem mi magunk. Egy olyan emberi tulajdonság, mely kétezer éve zászlóra van írva és kétezer éve nehezen utolérhető ábránd csupán, a ragaszkodás. A ragaszkodás, mely minket egymáshoz és mindenekfelett Somogyhoz fűz.

Nekünk nem feladata, nem munka és főként nem erőlködés az, amit ebben az egyesületben végzünk. Van jobb annál, mint amikor az ember megbeszéli a barátaival, mit tehetnek egymásért? Csak egy. Amikor tettre vált a szó.

A SOMOGYÉRT-nek nehéz és könnyű is a helyzete. Nehéz, mert nem áll mögöttünk országos erő. De ez könnyebbség is, mert nem vagyunk alakoskodásra, politikai kényszerpályára kényszerítve. Nem kell elveken rágódnunk, nem kell azon törjük a fejünket, hogyan magyarázzuk ki a következő háromfordulatos ugrást. Nekünk tiszta és világos programunk van, amivel nehéz nem egyetérteni Egy gazdagabb, sikeresebb Somogyért teszünk konkrét, néha apró, néha nagyobb lépéseket. Nekünk Somogy a pártállásunk és reméljük, ebben egyre többen egyetértenek. Somogy nem kényszerlakhely, hanem örömforrás. Persze tudjuk, nem mindenkinek, hiszen hatalmasak a szociális távolságok a megyeszékhely és az északi határként ismert, amúgy déli part és az elárvult falvak világa között. Csodát nem tehetünk, de hiszünk benne, hogy egy kicsit tudunk javítani.

- 3 -

A SOMOGYÉRT fejlődő szervezet. Az emberi élet véges, e tizenkét év alatt sokszor álltunk barátaink ravatalánál, mely érzés szörnyű és katartikus egyben. De a távozók helyére újak léptek, egyre többen vagyunk, mely önmagában sem csekélység egy állítólag közönyös, érdektelen, önös korban.

Örömünk van benne és ezt az örömöt is szétosztjuk az ennél konkrétabb segítséggel egyetemben.

Fontos, hogy legyünk, mert létünk példa. Mondhatni hivatkozási alap mások számára. A polgárosodás ugyanis nem vezényelhető folyamat. A polgár ott kezdődik, hogy nem fél. Egész. Saját világ. Van biztonsága és bátorsága, mert ez a kettő összefügg. Lát. Nem hagyja becsapni magát. A polgár felelős. Otthon van ott, ahol él, nem csupán lakik abban a világban. A SOMOGYÉRT valóban egy polgári kezdeményezés. Anélkül, hogy szónokolna róla. A polgári Magyarországot a részletekből lehet összerakni, mint egy játékot. Helyben készül, mint a maszek pék kenyere. Attól fogyasztható, hogy még érezzük melegét. Mi a civil szót használjuk inkább, de ez a lényegen nem változtat. A modern, európai Magyarország falvanként, városonként, megyénként születik. Egyesével, emberenként. Csoportosan belőlünk. Mi ezért vagyunk, és ezért lehetünk, mert egyre többen vannak, akik érzik, hogy így van.

A serdülőkor nehéz időszak, de érdemes minden percét teljes odaadással élni. Mert fontos és egész életre szóló.

Nem vagyunk önzetlenek. Olyan Somogyban akarunk élni, amilyet elképzelünk magunknak. Nekünk a haza nem fikció. Nekünk a haza a legközelebbi templom tornya, meg amit még lát az ember.

 

Dr. Gyenesei István,

a SOMOGYÉRT Egyesület

elnöke

 

(Megjelent a Somogyért Egyesület 2005-ös hírlevelében.)

 

Vissza