BESZÉDEK, GONDOLATOK

Vissza

Dr. Gyenesei István beszéde
a 2006-os lengyeltóti megyenapi ünnepségen

Szép és lélekfürösztő ünnepet kívánok Somogyország valamennyi polgárának! Barátsággal köszöntök minden jelenlévőt. Boldog új évet!

Külön köszöntöm házigazdáinkat, a lengyeltótiakat, és köszönöm Papszt Lajos polgármester úrnak, valamint a település lakóinak a meghívást és hogy befogadták ünnepi közgyűlésünket.

508 esztendővel ezelőtt, ezen a napon a magyar megyék közül Somogy kapott elsőként címer- és pecséthasználati jogot. Immár egy évtizede annak is, hogy a Vízkereszt nemcsak a farsang kezdetét jelenti számunkra, hanem Somogyország örömünnepe is egyben. Somogyiak hajolnak össze e napon. És jó így együtt lenni. Büszkék vagyunk arra, hogy miközben másfél évvel ezelőtt Európa jegyzett polgárai lettünk, egy jottányit sem vesztettünk szűkebb hazánk szeretetéből. Sőt, úgy érzem, minél nagyobb tér vesz minket körül, annál erősebb bennünk a ragaszkodás a szülőföld iránt. Olyan ez, mint amikor az ember megáll egy hatalmas hegy tetején, és lábait önkéntelenül belevágja abba a darabka földbe, amin áll. Mindezt azért, mert a szédítő távlat csak a talpalatnyi biztonsággal együtt jelenthet igazi és teljes stabilitást.

- 2 -

Kegyelmi állapot a miénk. S hogy az is maradjon, közösen kell tennünk érte. Őrizzük meg eleink örökét: a tehetséget, a bölcsességet, a szorgalmat és a hitet. Működik megyénk és nem is akárhogyan; mert Somogyország élni akar!

A GDP mutatók emelkedése, az épülő utak, a folyamatban lévő számos beruházás s az újabb eredményes pályázatok is megerősítenek ebben bennünket. Ezt a megyét a közgyűlési tag és a parlamenti képviselő éppúgy építi, mint a háziorvos és a pedagógus, a köztisztviselő és a közalkalmazott, a polgármester és a tudós professzor, a borász és az újságíró, a fotóriporter és a festőművész, vagy a szociális gondozó és a sportvezető. Miközben oly sok szó esik a megyék jövőjéről, arra még senki nem adott kézzelfogható választ, mi is lenne ténylegesen az ezeréves megyerendszer hiányában. Ha mégis föltesszük a kérdést, megbicsaklik a választ adó nyelv, elakad az eszmefuttatás. Gondolom egyetértetek velem: mi nem szerethetjük azt, aki el akarja hitetni velünk, hogy beteg a megyerendszer.

- 3 -

Ránk, Somogy választott vezetőire 2002-ben egy egész megyét bíztak. Ezért 2006-ban egy egész megyéért végzett munkánkról adunk számot. Minden tettünkről, minden mondatunkról. Ilyen egyszerű.

Csak egy Somogyot ismerünk. Csak egész megyét tudunk és akarunk szolgálni. Nem a balját, és nem a jobbját, hanem az egészet. Mi nem a csodákban bízunk, hanem a somogyi ember tehetségében, akaraterejében, munkabírásában, amelyen igen is van áldás. Mi bízunk a partnereinkben is. Együtt építjük a megyét mindenkivel, aki hajlandó segíteni, aki képes megfogni a munka végét, és akinek a kritikai érzékénél erősebb a tenni akarása. Aki azonban mindig azért száll vitába, mert úgy érzi, hogy a másik oldalon állva, neki hivatalból akadékoskodnia kell, azzal nem tudunk és nem is akarunk mit kezdeni.

- 4 -

A négy éves önkormányzati ciklus utolsó teljes évét hagytuk magunk mögött. A számvetés ideje ez. És ha a számokat nézzük, bizony mondom, büszkék lehetünk. Van okunk az örömre. Persze a tényekkel, a kedvezőtlen adottságokkal nehéz vitatkozni. De mi nem is vitatni akarjuk őket, hanem makacsul: megváltoztatni. Utat építeni, munkahelyeket teremteni, intézményeket felújítani. Ha kasszát készítünk, csak elismeréssel és köszönettel szólhatunk az elmúlt négy esztendő támogatásairól. Hiába volna a tehetségünk, az akaraterőnk és a munkabírásunk, csak ebből nem lehetne beruházásokat megvalósítani. Fontos kötőanyag, nélkülözhetetlen habarcs mindegyik, de építkezni csak pénzből lehet, aminek legnagyobb részét a központi költségvetésből kaptuk.

Köszönjük.

A megye legnagyobb munkáltatójaként felelősséget érzünk 43 intézményünk csaknem 5000 dolgozójáért is. Mindent elkövetünk, hogy biztonságot nyújtsunk ezeknek a családoknak a jövőben is.

- 5 -

Gondolkodhatunk világról és Istenről százféleképp, de az országot csak egyszerre húzva mozdíthatjuk egy - s remélhetőleg a jó - irányba. Tudomásul kell venni a tényt: új év kezdődött, és nem is akármilyen: elérkezett ama bizonyos Negyedik év 2002. óta. A tavaszi és az őszi szél Választásokat kerget majd mifelénk is. Azt halljuk úton, útfélen, hogy soha ilyen goromba kampány még nem volt, mint amire most számíthatunk.

Azt mondom : a kampány olyan lesz, amilyenné a politikusok teszik. Aki goromba kampányról beszél, attól nem is lehet sok jóra számítani. Azt vallom : a négy évig végzett munka a legjobb kampány. Ezért továbbra is igyekszem - akár "gorombán-sokat" - dolgozni: Somogyért. Erre kérek, mi több, szólítok fel másokat is. És ne feledjük: Nem csupán mi várakozunk, de miránk is várnak.

- 6 -

Végezetül szenteljünk néhány mondatot közös jövőnknek is. Remélhetőleg azoké lesz a kormánykerék lent és fent egyaránt, akik képesek a lábuk elé nézni egy-egy új lépés előtt. Akik tudják, hogy a jövőt a választónak és választottnak együtt kell kitalálnia. Ha már túl leszünk a mandátumszerző küzdelmeken, mondjuk majd azt, együtt: "Magasabbra a tetőt ácsok!", mert a levegőből soha nem elég. színes lufikból viszont annál inkább. Az igényes kivitelezésben megvalósuló tervek vihetik csak előbbre Somogyországot. A gazdaság területén éppúgy, mint a kereskedelem, a turizmus, az egészségügy, az oktatás és a kultúra terén. Tegyük továbbra is a jót, próbáljuk meg még inkább belevinni kapcsolatainkba a hozzáértést és az őszinteséget.

Csak ekkor és ettől lesznek hitelesek szavaink és tetteink.

- 7 -

Az igazi szolgálat: ha nem azt találjuk ki, hogy az embereknek mire van szükségük, hanem hogy amire az embereknek szükségük van, azt hogyan segíthetnénk elő, hogyan teremtenénk meg. Ha nem hiszünk magunkban, nem fog sikerülni. De mert van hitünk, sikerülnie kell és sikerülni fog.

Isten éltesse Somogyország valamennyi polgárát!

 

Vissza