A KÖZÉLETI SZEMÉLYISÉG

Egyesület: Somogyért
Civil világ
Szolidaritás a kapcsolatokban
Szépkorúak között
Együtt a fiatalokkal
Egyházi kapcsolatok
A cigányságért
Nemzetiségek Somogyban
Kapcsolatépítés a békesség jegyében
Közösségépítés és gasztronómia
Egyesület: Somogyért

Az Egyesületet 1994. május 25-én alakította 109 közismert somogyi polgár. Jelenleg több mint 3000 tagja van. Egy országos felmérés szerint a három legismertebb lokálpatrióta civil szervezet egyike. Az ölelő szárnyak közötti S-betűs logót (1.) az egyesületi alapító tagja, Szász Endre Munkácsy-díjas festőművész készítette.

Az alapító tagok között olyan ismert személyiségek szerepelnek, mint a néhai Dévényi Zoltán Állami-díjas vezérigazgató (2), Takáts Gyula Kossuth-díjas költő, Horn Péter rektor, akadémikus, és sorolhatnám. Az egyesület politikai hovatartozástól, pártállástól függetlenül maga mellett tudhat mindenkit, akinek ez a megye nem csak lakóhelye, hanem otthona is. Azt keressük egymásban, ami egyesít, nem pedig azt, ami elválaszt, ezért a jelmondatuk: Együtt, egymásért - Somogyért!

Ott vagyunk minden településen, és sokat is teszünk értük: felemeljük a szavunkat a közszolgáltatások minőségéért (3. kisposták bezárása elleni tiltakozás.), támogatjuk a fiatalokat (4. ösztöndíjakat adunk a somogyi hallgatóknak), és sok közösségkovácsoló programot szervezünk (5.-7. Esti beszélgetések, Különleges asztali örömök Somogyban). A kaposvári tavaszi vásáron látogatta meg standunkat Habsburg György (8.), és Thomas Glaser egykori EU-nagykövet is járt nálunk (9.) Közgyűléseink, különféle programjaink megyeszerte megteremtik a találkozás lehetőségét (12). Az egyesület életében dr. Deák István titkár és a feleségem (13), valamint az elnökség (14) mellett sokak támogatása adja az erőt. Az Egyesület a megyei közgyűlés mandátumainak 30 százalékát szerezte meg. Az egyetlen megye vagyunk, ahol a közgyűlés elnökét nem párt, hanem civil szervezet adja.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
 
Civil világ

A civil társadalom erősítésének egy-egy állomása volt a Harmadik Oldal Magyarországért HOM) Egyesület 2001-es (1) és a Dél-Dunántúli Emberekért (DE) Szövetség 2003-as fellépése (2). Mindkét szervezet azt erősítette bennem, ami a Somogyért Egyesületben tudatosult először: a civil szféra országos képviseletére óriási szükség van.

Átpolitizált világunkban az egyetemes emberi értékek megfelelő hangsúlya jelentheti a megoldást. Amíg ugyanis a frakciófegyelem és az ideológia beszél egy politikusból, addig jó döntést csak nehezen vagy egyáltalán nem hozhat.
Szolidaritás a kapcsolatokban

"Köszönöm, hogy segíthettem." Ezt a mondatot mindig elmondom, ha közgyűlési elnökként vagy magánemberként támogathatom az arra rászorulókat. Nagy kiváltság, ha az adakozás lehetősége megadatik valakinek, s ezt alázattal igyekszem meghálálni (1-5. A legkülönfélébb helyzetekben és rendezvényeken: kórházakban, idősotthonokban, bébiétel-adomány érkezésekor, egyesületünk családi karácsonyán.) Olykor csak a kétkezi munka segít: egy somogytarnócai programra érkezvén az előző napi viharkárokat közösen hoztuk helyre. (6-7. Somogytarnócán.) Árvízkárosult testvérmegyénk megsegítésére is megmozdult a megye (8. Bunta Levente hargitai elnök kollégámnak 2005. őszén 4 millió forintot adtam át.) Családommal is érzékenyen figyeljük a rászorulókat: félmillió forinttal hoztuk létre a kórházban a Fehér Szív Alapítványt az egészségügy támogatására (9-10. Adományátadás a kórházban.)

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
   
Szépkorúak között

Somogy lakosságának egyharmada idős, vagy ahogy én nevezem őket, és ezt egyre gyakrabban hallom mástól is: szépkorú. A róluk való gondoskodás tehetségünk és lehetőségünk szerint elemi kötelesség. (1-5). Ennek számos formáját megtaláltuk: ilyen az Őszi Napfény Tábor Fonyódligeten, a Somogyi Hírlap előfizetése a kluboknak, az Idősügyi Tanáccsal közös vérnyomásmérő-vásárlás, vagy éppen a volt tanácsi és önkormányzati nyugdíjasok köszöntése egy kis sörcsapolással (6). A 100 éveseket és az azt meghaladottakat személyesen köszöntöm a települések polgármestereivel (7): az életről, a munkáról alkotott hitvallásuk csodálatra és tiszteletre méltó, mindannyian tanulhatunk belőle. A megyei önkormányzat 2005-ben elnyerte az Idősbarát önkormányzat díjat. (8. Díjátadás a Parlamentben.)


1

2

3

4

5

6

7

8
       
Együtt a fiatalokkal

Utat mutatni a fiataloknak, és a szülőföldjükön adni nekik lehetőséget a boldoguláshoz: ez minden vezető álma. Széleskörű kapcsolatainkat - a feleségem ötlete alapján - két éve a legkisebbekkel gazdagítottuk: a megye napján, január 6-án születetteket egy éves korukban megyecímeres arany medállal és lánccal köszöntjük (1. Megyegyerekek köszöntése.) Gyermekvédelmi intézményeink kis lakóival is sokféle eseményen találkozom (2-3. Lakóotthon-átadás Nagybajomban, igali speciális iskolások betlehemezése a Megyeházán).


1

2

3

Mikuláskor a műsort adó iskolásokat is köszöntöttük (4). Igyekszünk Somogyban tartani, vagy visszacsábítani diplomás fiataljainkat. A Somogyért Egyesület által létrehozott Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Közalapítvány egyszeri ösztöndíjjal évente több mint 1500 hallgatót támogat (5). A Kaposvári Egyetemen olykor előadásokon (6.), máskor a diplomaosztón találkozom a hallgatókkal. (7. Somogy polgárává fogadom a végzősöket.) 2005. végén támogatásunkkal megalakult a Somogyi Ifjúságért Egyesület, amely az aktív, tenni akaró fiatalságot segíti céljai elérésében. (8. Alakuló ülés a megyeházán.)


4

5

6

7

8
 
Egyházi kapcsolatok

Személyes életemben és hivatali munkám során egyaránt fontos szerep jut a hitnek, a vallásnak, és az egyházakkal való kapcsolatoknak. Hívő római katolikusként és közéleti vezetőként is természetesen ott voltunk Pécsen a pápai misén (1). Kaposvár 1995 óta püspöki székhely. Balás Béla megyéspüspökkel (akit Somogy megye legmagasabb elismerésével is kitüntettünk), a kezdetektől fogva segítjük egymás munkáját. (2-3. Adventi áhítatok Barnabás unokámmal és a püspökkel, valamint Balás Béla egy hozzám írt levele). A keresztény értékek között fontosnak tartom az elfogadást, és a befogadást. Széles körben ápolok jó, sőt baráti kapcsolatot a történelmi egyházak papjaival, lelkészeivel. (4-5-6 katolikus plébánosokkal, (7) evangélikus lelkésszel, (8) református lelkésszel és püspökkel). Varga Lajos görgetegi plébános 95 évesen is szolgál. Tisztelője vagyok elhivatottságának és életszeretetének (9). Jószándékú közösségnek tartom a Krisna-tudatú hívőket, akik Somogyvámoson igazi kulturális és vallási fellegvárat építettek Hanzel László néhai polgármesterrel együtt (10).


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
   A cigányságért

Somogyban, jóllehet sokan vannak, sajnos csak igen kis számban vallják magukat cigánynak. Talán mert szégyenlik, nem vállalják büszkén. Azért, hogy ez a helyzet megváltozzon, pozitív példákat, sikeres életutakat kell felmutatnunk. Ilyen példa a néhai Bogdán János, aki Görgetegen született, s a pécsi Gandhi gimnáziumot alapította. Emlékére ösztöndíjat hoztam létre, amit évente 2-3 három tehetséges görgetegi cigány középiskolásnak adok át (1. 2005-ben László Szabina, Bogdán Tímea és Pintér Krisztina vehette át az ösztöndíjat.) Életútjának bemutatásával Kalányos István babócsai cigány író (2) is sokat tett a cigányság elfogadtatásáért. Mindezek életbevágóan fontos példák a roma fiatalok számára (3. Iskolai ünnepség után.)


1

2

3
Nemzetiségek Somogyban

Somogyban jelentős számban élnek horvátok a határ mentén Lakócsa, Potony, Tótújfalu és Szentborbás térségében (1. A tótújfalui Vunenás hagyományőrző együttes). Svábok Szulokban, Ecsenyben és Miklósiban élnek nagy számban. (2-3. Ecsenyi "tutyisok", köztük Máj Péter polgármester és táncos partnere).


1

2

Igazi erő Szulokban az összetartás és a hagyománytisztelet (4). Báljukban szinte minden évben részt veszek. Lakócsáról nem lehet úgy elköszönni, hogy Manci néni ki ne jöjjön az utcára egy kézfogásra. (5. Matyók József polgármesterrel együtt.)


3

4

5
Kapcsolatépítés a békesség jegyében

Sárdobálás, mocskolódás, negatív kampány. Éppen elég példát ad nekünk az országos politika ahhoz, hogy Somogyban megpróbáljunk másként viszonyulni egymáshoz. Jelképértékű, hogy a rendszerváltás idején a somogyi megyeházán alakult meg a Nagy Imre Emlékbizottság (1. Nagy Erzsébettel és az emlékbizottság tagjaival.) Gyakori, hogy világnézettől függetlenül együtt szerepelünk politikustársaimmal különféle rendezvényeken (2-3. Szocialista, fideszes és kisgazda politikusokkal. 4. A fideszes Szita Károlynak elismerést adtam át.) A 2002-es cikluszáró közgyűlésen emlékfát ültetettünk (5. Közgyűlési tagokkal Somogysámsonban), és ugyanebben az évben elültettük a Békesség fáját a megye közepén (6. Újvárfalván, a Noszlopy-kúria udvarán).


1

2

3

4

5

6

Ugyanott együtt örültünk, amikor az éj leple alatt kivágott fácska ismét kihajtott (7). A békesség volt a mottója a 2005-ös Esti beszélgetések programsorozatunknak, amely során ismert és kevésbé ismert közéleti személyiségekkel, különféle szakmák előadóival 20 településen mondtuk el gondolatainkat hitvallásunkról (8).


7

8
Közösségépítés és gasztronómia

Somogy gazdag a gasztronómiai tradíciókban, borkultúránk nemzetközi hírű (1. Herényi Károly somogyi országgyűlési képviselővel, MDF-frakcióvezetővel a Somogy bora választás zsűrijében). A bor és a borturizmus évében, 1999-ben hirdettük meg először a Különleges asztali örömök Somogyban programsorozatot (2-4. Gasztronómiai programokon), amihez 2006-ban már 36 település csatlakozott.


1

2

3

4

E programok a vendégszeretetéről híres Somogy jó hírét öregbítik, és közben összetartó közösségeket építenek, vidám csapatokat kovácsolnak. Nem tudom, és nem is akarom kivonni magam a magával ragadó közösségi programokból, s ha ott vagyok, a dal és a tánc elmaradhatatlan. (5-10). A komoly sikereim között tartom számon, hogy még a közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetőjét is sikerült táncba vinnem, s jókedvre derítenem. (11. dr. Szabó József Andorral). Ez férfi munka volt!


5

6

7

8

9

10

11